Aluminij najavio otpuštanje 10 posto radnika

Na ovakav vid štednje - otpuštanjem radnika, i to u jednom od najjačih strateških poduzeća u Federaciji BiH različito gledaju predstavnici Sindikata koji su, po svemu sudeći, interesno podijeljeni.

Generalni direktor mostarskog Aluminija je najavio kako će 90 ljudi, odnosno, 10 posto radnika ove firme ostati bez posla. Radnici koji će izgubiti zaposlenje svrstani su u tri kategorije: tehnološki višak, osobe za prijevremeno umirovljenje, te invalidi druge kategorije. Opravdanje uprava vidi u padu cijene aluminija uzrokovanog ekonomskom krizom. Tvrde da će na ovaj način uštedjeti kako poduzeće dalje ne bi vodili u gubitak. "Mi danas poslujemo s velikim gubitkom. Ako bi se ovo nastavilo, ponovno bismo došli u tešku situaciju", rekao je za Federalnu televiziju generalni direktor Aluminija d.d. Mostar Ivo Bradvica.

Uprava formalno kaže da ne otpušta već zbrinjava radnike prema zakonu. I vodstvo sindikata je podijeljeno. Predsjednik sindikata Samir Anić tvrdi da ima posla za sve radnike, te da se uštede trebaju praviti na drugi način, a ne otpuštanjem. Dodaje kako upravi smeta sindikat kako bi provodila samovolju. "Zašto otpuštati ljude koji 20 godina rade i sad su invalidi druge kategorije. Zašto otpustiti nekoga ko je život dao za 'Aluminij' i sada ga 'Aluminij' zgazi i odbaci, mislim da to nije u redu", kaže Anić.

Potpredsjednik sindikata Željko Damjanović stoji iza direktorovog plana. "Svjesni smo da je u svijetu situacija izuzetno teška, pogotovo u aluminijskoj industriji. Sindikat stoji iza toga", kaže Damjanović.

Aluminij je godinama bio prvi na listi za prodaju državnog kapitala, ali je njegova privatizacija redovno zaustavljana zbog spornih pitanja koja su ostala kao vrući krompir za novi saziv Federalne vlade. Nadležni ministar nije bio dostupan za komentar najavljenog otpuštanja radnika u Aluminiju, kao najnepopularnije mjere štednje u ionako siromašnom bh. gospodarstvu.