Međugorje: Gospina poruka preko Mirjane, 02.12.2012

Međugorje: Gospina poruka preko Mirjane, 02.12.2012

Da kao moji apostoli svim srcem prihvatite Božju istinu i molite Duha Svetoga da vas vodi. Tada ćete moći vjerno služiti Mome Sinu i svojim životom drugima pokazati Njegovu ljubav.

Po ljubavi Moga Sina i Mojoj, ja kao Majka nastojim svu zalutalu djecu dovesti u Svoje Majčinsko naručje i pokazati put vjere.
Djeco moja, pomozite mi u mojoj Majčinskoj borbi i molite sa mnom da griješnici spoznaju svoje grijehe i iskreno se pokaju.
Molite i za one koje je Moj Sin izabrao i u Svoje ime posvetio.

Hvala vam

Gospa je blagoslovila sve nazočne i sve nabožne predmete koje smo donijeli sa sobom na blagoslov.

Medjugorje 25.06.1981.