Gospina poruka preko Mirjane, 18.03.2013

Mojvam je Sin preko te ljubavi, koju je križem pokazao, dao mogućnost da vam sve bude oprošteno, da se ne morate sramiti i skrivati i iz straha ne otvarati vrata svoga srca mome Sinu. Naprotv, djeco moja, pomirite se s Nebeskim Ocem da biste mogli zavoljeti sami sebe kao što vas moj Sin voli.
Kad zavolite sami sebe volite ćete i druge ljude, vidjet ćete u njima moga Sina i prepoznati veličinu Njegove ljubavi. Živite u vjeri !

Moj vas Sin preko mene priprema za djela koja želi učiniti preko vas, preko kojih se želi proslaviti. Zahvaljujte mu.

Posebno mu zahvaljujte na pastirima, na vašim posrednicima u pomirenju sa Nebeskim Ocem.

Ja se zahvaljujem vama svojoj djeci.

medjugorje25.06.1981