Gospina poruka preko Ivana Dragičevića, 20.05.2013

. I večeras je Gospa došla k nama jako radosna i vesela. I na početku kao i uvijek sve nas pozdravlja svojim majčinskim pozdravom: „HVALJEN ISUS DRAGA DJECO MOJA". Nakon toga Gosp jedno duže vrijeme moli ovdje nad svima nama isrpuženih ruku. Također moli na poseban način vama prisutnim

bolesnima. Nakon toga kaže: „DRAGA DJECO I DANAS NA POSEBAN NAČIN VAS POZIVAM U OVOME MILSONOM VREMENU OTVORITE SE DUHU SVETOM. DRAGA DJECO NE DOPUSTITE DA VAS SVIJET VODI. MOLITE, USTRAJTE U MOLITVI. NEKA DUH SVETI SIĐE NA VAŠE OBITELJI KOJE U MRAKU". Majka moli zajedno s vama i zagovara kod svoga sina."HVALA VAM DRAGA DJECO ŠTO STE SE I DANAS ODAZVALI MOME POZIVU". Nakon toga sve nas Gospa blagosliva svojim majčinskim blagoslovom i blagosliva sve ono što ste donijeli na blagoslov. Također ja sam preporučio sve vas,sve vaše potrebe, sve vaše nakane, vaše obitelji,a na poseban način bolesne. Nakon toga Gospa dalje nastavlja i moli ovdje nas svima nama, a nakon toga u molitvi odlazi u znaku svijetlosti i križa, sa pozdravom: „ IDITE U MIRU DRAGA DJECO MOJA".

Medjugorje 25.06.1981.