Vodopad Kravica u novom će ruhu dočekati svoje posjetitelje

Naime, od općinskih službi doznali smo kako su radovi koji se posljednjih dana odvijaju u završnoj fazi. Završni radovi obavljeni su na dva sanitarna čvora, kanalizacijskom sustavu gdje se planira polaganje vodovodnih i telekomunikacijskih cijevi te završetak septičke jame.

Ovaj projekt, koji se u kontinuitetu realizira od 2005., u prošloj godini je podrazumijevao građevinske i zanatske radove na izgradnji sanitarnih blokova u gornjoj i donjoj zoni kompleksa Kravice i dijela infrastrukture u sklopu sanitarnih blokova kompleksa Kravice u općini Ljubuški. U to su bili uključeni radovi na instalacijama, vodovodu, kanalizaciji i elektroinstalacijama u cilju funkcioniranja sanitarnih blokova u kompleksu vodopada. Investitor projekta je Federalno ministarstvo okoliša i turizma. Ovim projektom izletište će dobiti jednu novu dimenziju i proširiti ponudu za izletnike, kojih je iz godine u godinu sve više i više. Treba napomenuti kako je u proteklih par godina urađeno dosta na izgradnji parkirališta i uređenju pristupnih cesta i staza vodopadu Kravica, a posebnu draž izletištu daju i dvije mlinice izgrađene u izvornom stilu u samoj blizini vodopada. Vrijednost sadašnjih radova je 247.187,12 maraka dok je ukupna uložena suma za izvedene radove i usluge nadzora 257.483,12 maraka. K tome još moramo pridodati kako je Vlada FBiH na posljednjoj sjednici prihvatila, između ostalog, izvješće Federalnog ministarstva okoliša i turizma o realizaciji projekta sanacija i uređenja donjeg toka rijeke Trebižat - slapovi Kravice i Koćuša u 2012. godini za što je odobrila 300.000 maraka.


Usporedno sa završetkom radova na turističkom dragulju Hercegovine vodopadu Kravice u Ljubuškom otvoren i turistički info centar "TIC" koji pruža usluge informiranja svim turistima, ali i posjetiteljima. Centar je osposobljen za organizaciju raznih vrsta turističkih razgledavanja, a sve prema zahtjevima klijenata. Centar će uvelike olakšati boravak turistima za koje može organizirati smještaje, izlete, kupnju suvenira i sl. Turistički informativni centar se službeno predstavio na ovogodišnjem Mostarskom sajmu kada je i aktivno krenuo sa radom, a svakim radnim danom navedeni centar može se posjetiti od 8 do 16 sati.

Dnevni list