Raspisan natječaj za prodaju Soko Vila

Radi se o kompaniji koja je definitivno propala i koja je neaktivna posljednjih sedam-osam godina. Inače, prema riječima Ante Markića, direktora Agencije za privatizaciju ove županije, poduzeće Soko Vil je s radom prestalo početkom rata, budući da se ova tvornica bavila namjenskom djelatnosti.

Nova ulaganja i zapošljavanja

Markić naglašava da se od potencijalnog kupca pored preuzimanja obveza traži i proizvodni program. “Djelatnost kojom se ova tvrtka bavila, smatram da nije moguće ponovno pokrenuti, tako da se traži neki novi proizvodni program, nova ulaganja i nova zapošljavanja”, kazao je Markić. Iako se radi o velikom objektu, čija je imovina uistinu vrijedna, barem kako to pokazuju procijene Agencije za privatizaciju, za sada nema niti jedan službeni upit za ovu tvrtku.

Naime, Markić je naglasio da je do sada bilo određenih upita za Soko Vil, ali da niti jedan od tih upita nije bio služben. Pored ove tvrtke koja je nekada zapošljavala velik broj Ljubušaka, Agencija za privatizaciju Zapadnohercegovačke županije raspisala je natječaj i za hotel Grude koji je, također neaktivan proteklih nekoliko godina. Međutim, za razliku od Soko Vila, ovdje se traži potencijalni kupac za održavanje temeljne djelatnosti.

Priprema poduzeća

Nakon uspješne prodaje brojnih poduzeća u prošloj godini, Agencija za privatizaciju i u idućem razdoblju ima u planu pripremu za proces privatizacije brojnih poduzeća iz sve četiri općine ove županije. Tako je u tijeku priprema još jedne tvrtke iz Ljubuškoga za ponovni proces privatizacije, a radi se o Tkaonici Ljubuški.

Nakon što je najsloženiji slučaj privatizacije u Zapadnohercegovačkoj županiji, onaj koji se odnosi na Tkaonicu Ljubuški konačno prošle godine u svibnju sudskim putem riješen slijede ponovne aktivnosti oko pripreme za privatizaciju. Tako je ova tvrtka vraćena u vlasništvo Vlade ZHŽ-a, te je imenovan novi v.d direktor, a u idućim mjesecima se može očekivati i raspisivanje novog javnog natječaja za ovu tvrtku. Markić je naglasio da je pored Tkaonice Ljubuški u pripremi i poduzeće Duhan produkt iz Gruda, kao i Rudnici boksita Posušje.

Najsloženiji slučaj privatizacije

Nakon uspješne prodaje brojnih poduzeća u prošloj godini, Agencija za privatizaciju i u idućem razdoblju ima u planu pripremu za proces privatizacije brojnih poduzeća iz sve četiri općine ove županije. Tako je u tijeku priprema još jedne tvrtke iz Ljubuškoga za ponovni proces privatizacije, a radi se o Tkaonici Ljubuški.

Nakon što je najsloženiji slučaj privatizacije u Zapadnohercegovačkoj županiji, onaj koji se odnosi na Tkaonicu Ljubuški konačno prošle godine u svibnju sudskim putem riješen slijede ponovne aktivnosti oko pripreme za privatizaciju.

Dnevni list