Mladi iz Ljubuškog nastavljaju borbu za rodilište

Ljubuški, rodilište
Naša i vaša borba za rodilište još traje te u prilogu dostavljamo isječak našeg apela zastupnicima u Parlamentu BIH, od kojih nam je jedan dio već odgovorio. Treba napomenuti da se za rješenje ovog pitanja zalagao i Regionalni centar za jednakost spolova (http://www.see-word.com/ ) iz Sarajeva, te i njima ovom prilikom zahvaljujemo na širenju našeg poziva.

U službenom apelu upućenom svim zastupnicima Zastupničkog doma Parlamenta BIH o problemu zatvaranja rodilišta u Ljubuškom između ostalog navodimo sljedeće:

„Obraćamo Vam se u nadi da će Vaša profesionalnost i položaj utjecati na rješavanje problematike vezane za zatvaranje rodilišta u Ljubuškom, što je u širem interesu stanovništa ZHK. Naime, dana 5.8.2013. donešena je odluka da da rodilište pri Domu zdravlja u Ljubuškom stavi izvan funkcije:

U postupku utvrđivanja ispunjenosti propisanih uvjeta u pogledu prostora, opreme, medicinsko - tehničke opreme i stručnog kadra za obavljanje djelatnosti rodilišta u sastavu djelatnosti Doma zdravlja Ljubušk, ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi je utvrdio kako nisu ispunjeni propisani uvjeti predviđeni Pravilnikom o bližim uvjetima prostora, opreme i kadra za osnivanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/12), te je donio Rješenje br: 08/255/13 od 5. kolovoza 2013. godine, kojim se rodilište kao dosadašnja djelatnost Doma zdravlja Ljubuški stavlja izvan funkcije zbog prestanka postojanja uvjeta za rad.

Pokretanje novih projekata:

Od 1. rujna 2013. otvara se Kradiološka ambulanta u sastavu odjela Interne medicine

Od 1. rujna 2013. pokreće se projekt Mamografije.

Sve zainteresirane pacjentice mogu se pribilježiti na Odjelu Radiološke dijagnostike svakim radnim danom u vremenu od 7:30 do 13 sati.

DOM ZDRAVLJA LJUBUŠKI

U ovom kratkom priopćenju navodi se kao glavni razlog neadekvatna opremljenost rodilišta za zakonski rad. U razgovoru s ravnateljem Doma zdravlja dr. stom. Srećkom Matićem, upućeni smo da je ovom odlukom potpuno ispoštovan Zakon o zdravstvenoj zaštiti Federacije BIH. Što dalje otkriva činjenicu da je rodilište gotovo 50 godina u ovoj županiji radilo protuzakonito. Naime, zaključujemo, da se kroz pedeset godina nitko nije usudio usprostaviti potrebama građana, te zakonski zatvoriti rodilište, do ovog momenta, ali se isto tako nitko nije usudio prilagoditi zakon potrebama stanovništa u općini i županiji, ukoliko se zakon tumači na ispravan način. Ovo se u potpunosti oslanja na sljedeće: No prema točki 4.4.1 Strateškog plana razvoja zdravstva u FBIH od 2008. - 2018.: „ Također, zakonom je omogućeno da se u sklopu doma zdravlja može, iznimno, formirati porodilište i stacionar za privremeni smještaj bolesnika. Njihovo mjesto se trebati redefinirati u budućnosti, u skladu sa Strategijom primarne zdravstvene zaštite i racionalizacijom mreže bolničkih ustanova vodeći se pri tome geografskim karakteristikama određenog područja, te potrebama i zahtjevima stanovništva."

Mi smo lokalna udruga mladih, i potaknuti molbama građana da se suprostavimo jednoj u nizu negativnih odluka za naš grad, pokrenuli smo mirni prosvjed protiv zatvaranja rodilišta, do kojeg je došlo 31.08.2013. Naime, detaljnije priopćenje od ovog (link iznad) nitko u tih mjesec dana nije dao. A lokalne vlasti upućuju na dugogodišnju aktualnost ovog pitanja. Pokrenuli smo i peticiju protiv zatvanja rodilišta (ne u svrhu prkosnog otvaranja, nego otvaranja potpuno opremljenog i zakonski uređenog rodilišta za potrebe stanovništa cijele županije). Naime, peticiju je potpisalo preko 1800 građana, te ćemo ju dostaviti resornom ministru, parlamentu i drugim adresama koje mogu imati učešće na rješavanju ovog pitanja.

O zatvaranju rodilišta ravnatelj se poziva na zakon FBIH 46/10, članak 34. „Sukladno rješenju županijskog ministra zdravstva od 5. kolovoza 2013. godine, ljubuško rodilište stavlja se izvan funkcije. Naime, ministar zdravstva je ustvrdio da nisu ispunjeni uvjeti u ljubuškom rodilištu što se tiče prostora, opreme i kadra za obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenoj ustanovi što je propisano Zakonom o zdravstvenoj zaštiti FBiH broj 46/10 i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti Zapadnohercegovačke županije broj 3/13 kojim je točno propisana djelatnost Doma zdravlja." Međutim, Zakon o zdravstvenoj zaštiti FBiH 46/10 u članku 34. stavak 4 iznosi: „U zdravstvenoj djelatnosti na primarnom nivou zdravstvene zaštite poslove zdravstvene zaštite djece obavlja specijalist pedijatrije, poslove zdravstvene zaštite žena u vezi sa trudnoćom, porođajem, materinstvom, planiranjem porodice, ranim otkrivanjem malignih bolesti i liječenjem polno prenosivih i drugih bolesti obavlja specijalist ginekologije, sa diplomiranom babicom, a poslove zaštite mentalnog zdravlja obavlja specijalist psihijatrije, te zdravstveni saradnici visoke stručne spreme."

Ako ste pročitali priopćenje za javnost sa stranica Radija Ljubuški, umjesto rodilišta otvara se kardiološka ambulanta. Apeliramo u ime najmanje dvije tisuće građana Ljubuškog da se promotri ovaj slučaj te da se poduzmu mjere obazrivosti na potrebe stanovništa. Ljubuški je posljednji grad u ZHK koji je imao rodilište, a imajući u vidu brojne financijske probleme bolnice u Mostaru, smatramo da je od iznimnog značaja razmotriti ovaj slučaj, ako ne iz gore navedenih razloga onda i i zbog činjenice da u BIH postoji čitav niz gradova koji pri Domu zdravlja imaju i rodilište (Tomislavgrad, Bosanska Krupa, Derventa, Gradačac, Srebrenik, Lukavac, Zavidovići,Visoko). Rade li te ustanove protuzakonito? Jesu li rodilišta tih ustanova zakonski opremljena, svim stručnim kadrom koje zakon zahtjeva (?) tri anesteziologa, kardiolog, operacijska sala itd. Zaključujemo da ovo nije pitanje isključivo vezano za Ljubuški, nego i za FBIH te Zakon o zdravstvu u vidu potrebnih izmjena. Treba napomenuti da su tijeku građevinski radovi renoviranja zgrade i proširenja parkinga oko DZ, što nimalo ne opravdava ionako šturo službeno priopćenje da se rodilište zatvara zbog nedostatka opreme(!).

Još uvijek smo pod dojmom da bi se o ovim stvarima još manje raspravljalo da nije došlo do prosvjeda i peticije sa preko 1800 potpisa protiv! Ovo pomalo govori o tome da kod nas prolazi dosta negativnih odluka ukoliko nema javne pobune stanovništva.

Molimo Vas da nam pomognete jer apeliramo u ime stanovništa općine Ljubuški te cijelokupnog stanovništa ZHK te Vas pozivamo da iskoristite svoj položaj u svrhu rješavanja ove problematike koja je u širem interesu stanovništa ZHK, no i rješavanja sličnih pitanja diljem FBIH, posebno jer ovo pitanje pridonosi u širem pogledu i smanjenju nataliteta kako županije tako i FBIH. "