Menadžment Sveučilišta u Mostaru boravio u radnoj posjeti općini Ljubuški

Menadžment Sveučilišta u Mostaru boravio u radnoj posjeti općini Ljubuški
...boravilo je u radnoj posjeti općini Ljubuški, a svrha posjeta je otvaranje prema društvenoj zajednici kao dijelom društvene integracije te predstavljanje Sveučilišta budućim studentima i mogućnostima koje im Sveučilište pruža.

„Upoznali smo načelnika Barbarića i njegov tim s ključnim procesima na Sveučilištu u Mostaru s posebnim naglaskom na integraciju i pripremu nove strategije. Cilj nam je otvoriti Sveučilište prema svim dionicima i s njima promišljati kako budućnost Sveučilišta tako i jačanje društvene zajednice", istaknuo je rektor Tomić.

Rektor Tomić zajedno s prorektorima, pomoćnicima i voditeljima centara posjetio je muzej Franjevačkog samostana na Humcu, najstariji u Bosni i Hercegovini, gdje ih je dočekao gvardijan fra Dario Dodig koji ih je proveo kroz galeriju i prostorije crkve i samostana. Tom prilikom je potvrđen nastavak suradnje sa Sveučilištem, prvenstveno na arheološkome području i projektima očuvanja kulturne baštine.

U sklopu posjete upriličen je susret i s načelnikom Općine Ljubuški Nevenkom Barbarićem i suradnicima gdje je najviše riječi bilo o stanju u visokom obrazovanju i mogućnostima suradnje Općine i Sveučilišta budući da veliki broj studenata dolazi upravo iz ove općine.

„Razgovarali smo se o trenutnim i mogućim suradnjama jer Općina Ljubuški svih ovih godina surađuje uspješno s Građevinskim fakultetom i Studijem arheologije. Dogovorili smo zajedničko kandidiranje projekata prekogranične suradnje, posebice u području turizma što je potrebno podići na veću razinu, a tko nam može bolje pomoći nego naše Sveučilište", izjavio je načelnik Barbarić nakon sastanka.

Prilikom posjeta Osnovnoj školi Marka Marulića rektor Tomić je uručio simboličnu donaciju školi, a ravnatelj škole Davor Medić zahvalnicu rektoru za suradnju.

Posjet Općini Ljubuški je prvi u nizu posjeta menadžmenta Sveučilišta općinama, gradovima i županijama u Bosni i Hercegovini.

treci.ba