Ljubuški: Očekuje se nastavak radova na arheološkoj lokaciji Borasi

Ljubuški: Očekuje se nastavak radova na arheološkoj lokaciji Borasi
Pored brojnih lokacija na kojima su smještene nekropole stećaka, postoje i brojne druge koje tek treba istražiti.

Jedna od njih je u Borasima kod Vitine gdje su dosadašnji radovi obavljani od Filozofskog fakulteta u Mostaru, a pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti.

Nastavak iskapanja

Što je do sada učinjeno na ovoj lokaciji te što preostaje za uraditi, doznali smo od Mirka Rašića, magistra arheologije, doktoranda Sveučilišta u Zadru, djelatnika Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru te vanjskog stručnog suradnika Općine Ljubuški za kulturno-povijesnu baštinu. "Lokacija u znanstvenoj literaturi poznata pod nazivom Oratorij u Borasima smještena je u zaseoku Doci (Gornja Vitina-Ljubuški), na mikrolokaciji Šipkova Glavica. Zastarjela literatura ukazivala je na potrebu revizijskih istraživanja. Naime, jedan od prvih arheologa u BiH, Ćiro Truhelka, još krajem 19 st. istražujući na ovoj lokaciji zabilježio je jedan kvadratni objekt s apsidom na istoku i popratnim građevinskim materijalom te kameni namještaj karakterističan za razdoblje ranog kršćanstva, tj. 5 - 6 st. Revizijskim iskopavanjima nismo pronašli prethodno spomenuti objekt, u ovoj fazi iskopavanja ubicirali smo sasvim novo nalazište, koje zasigurno nikada nije bilo iskopavano. Riječ je o kasnoantičkoj vili, koja je, po svemu sudeći, u sklopu privatnog imanja imala i omaleni oratorij koji nam još preostaje za pronaći. Nedaleko od mjesta iskopavanja pronašli smo i dva kasnoantička groba, okrenuta u smjeru istok - zapad. U sjevernom grobu, pored ostataka kostura zrelije osobe, pronađene su i srebrene pojasne kopče te koštani češalj ukrašen različitim geometrijskim motivima i s koricama na rasklapanje. Arheološki materijal je trenutačno na konzervaciji i restauraciji na odjelu u Zadru", kazao je Rašić dodajući da terensko iskopavanje vode doc. dr. sc. Dario Vujević te doc. dr. sc. Josipa Baraka, a sudjeluju studenti arheologije Sveučilišta u Mostaru.

Nadalje Rašić objašnjava kako je za nastavak projekta prije svega potrebna konzervacija iskopanih objekata.

Planovi za dalje

Ističe kako je kao djelatnik Odjela za arheologiju Sveučilišta u Mostaru dužan pronaći odgovarajuću lokaciju za predstojeću kampanju terenskih iskopavanja sa studentima arheologije. Nada je da će to biti lokacija s područja općine Ljubuški, jasno, s ciljem promocije kulturno-povijesne baštine. "Što se tiče ostalih lokacija na području općine Ljubuški, valja izdvojiti arheološko nalazište Gračine, koje je proglašeno nacionalnim spomenikom kulture još 2003. Nažalost, lokacija je danas izložena kontinuiranom devastiranju te nije dostupna kako za znanstvenu, tako i širu javnost. Vlasnici parcela uzimaju za pravo odlučivati o sudbini nacionalnog spomenika kulture. Ako se ovaj problem nastavi, očekujem da država riješi imovinsko-pravne odnose te da djeluje u skladu sa statutom o zaštiti ovog nalazišta. Do daljnjeg on vrlo vjerojatno neće biti dostupan za iskopavanja i zaštitu. Od ostalih, valja spomenuti antičke lokacije u Proboju, Donjim Radišićima, Vitini, Veljacima, Studencima, Grabu itd. Općina Ljubuški bilježi više od 50 gradinskih naselja iz prapovijesnog razdoblja", kazao je Rašić, ovom prilikom najavivši promociju zbornika radova s međunarodnog kongresa održanog prošle godine u samostanu na Humcu. Promociju zbornika, sastavljenog od oko 20 znanstvenih radova, očekuje kroz iduća dva mjeseca.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dnevni list