Ljubuški: Direktorima Poljoprivrede i Trgocoopa izrečena po godina dana zatvora

Zatvor
Zatvor
..."Trgocop" d.d. Ljubuški, zbog kaznenog djela Zloupotrebe položaja ili ovlasti, te im izrekao kazne zatvora u trajanju od po 1 (jedne) godine.

Uz kaznu zatvora, Sušcu i Lučiću je izrečena i mjera sigurnosti zabrane vršenja poziva zakonskog zastupnika, te vršenja dužnosti člana u upravljačkim tijelima, gospodarskim ili drugim pravnim subjektima na teritoriju F BiH u trajanju od 4 (četiri) godine, a ukoliko se ti poslovi odnose na izvršavanje zakona i propisa donesenih na temelju zakona, a tiču se raspolaganja, korištenja i rukovođenja imovinom.

Optuženici su kao odgovorne osobe prekoračili granice svog službenog ovlaštenja 2006. godine, a na način da su po dogovoru, protivno Općem zakonu o zadrugama i Zadružnim pravilima, zaključili Protokol o suradnji poduzeća ZZ "Poljoprivreda" i "Trgocoop" , nakon čega je Lučić dao poduzeću zadružni ulog, te se upisao u registar Suda kao zadrugar, te je i izglasan za predsjednika Skupštine ZZ "Poljoprivreda". Na temelju Protokola koji su donijeli, Lučić i Sušac su u rujnu 2007. godine kod Hypo Alpe Adria Bank d.d. Mostar, zaključili Ugovor o dugoročnom kreditu u iznosu od 1.200.000,00 KM, a u svrhu ulaganja obnove poslovnog objekta "Hladnjača", te su za osiguranja kredita dali hipoteku na "Hladnjaču" zajedno s pripadajućim zemljištem. Nakon isplate kredita, u tri navrata, sredstva s računa "Poljoprivreda" u ukupnom iznosu od 1.190.999,05 KM su prebačena na račun "Trgocoopa" koje je Lučić iskoristio za izmirivanje dospjelih obaveza po ranije dobivenim kreditima u ukupnom iznosu od 584.300,00 KM, a ostatak za plaćanje ostalih dospjelih obaveza svog poduzeća gospodarskom društvu Primorka a Petrolu po nepoznatom i neutvrđenom osnovu.

ZZ "Poljoprivreda" kao dužnik po navedenom kreditu, te "Trgocoop" d.d. Ljubuški, kao sudužnik, nisu izmirivali obaveze po dobivenom kreditu, pribavili su korist poduzeću "Trgocoop" a istovremeno i oštetili ZZ "Poljoprivreda" i zadrugare za ukupan iznos od 1.001.419,05 KM.

ljubuski-online.info