Izbor najboljih učeničkih likovnih radova

Stručno Povjerenstvo u sastavu Ivan Herceg - slikar, Božana Bošnjak - akademska grafičarka, i Ana Brkić - studentica povijesti umjetnosti i filozofije, izabaralo je radove sljedećih učenika:

za Osnovne škole:

1. Dijana Kovač (OŠ "Tin Ujević" Vitina)
2. Dorotea Ereš (OŠ Marka Marulića Ljubuški)
3. Ruža Bošnjak (OŠ Marka Marulića Ljubuški)

Za Srednje škole:

1. Ivana Pavlović (IIc Gimnazija Ljubuški)
2. Ivana Pavlović(IVc- Gimnazija Ljubuški)
3. Anđela Primorac(IIId- Gimnazija Ljubuški)

Stjepan Boto, viši stručni suradnik za kulturu, šport i školstvo Općine Ljubuški kazao je u izjavi za Fenu: "Ovo je već IV. izbor mladih umjetnika u organizaciji Ureda društvenih djelatnosti, što prerasta u lijep kulturni događaj. Nadam se da će prijeći u tradiciju i da će se održavati i ubuduće. Iz ovih izbora profilirao se nekoliko priznatih mladih umjetnika na razini BiH."

Fena