Hoće li na GP Bijača biti novih zapošljavanja?

fito-sanitarno uvjerenje - robe biljnog i životinjskog porijekla). Na sjeveru BiH će to biti GP Gradiška, a na jugu GP Bijača. Spomenuti granični prijelazi moraju biti u potpunosti spremni do 01. 07. 2013. godine, kada Hrvatska postane i službeno članica EU, kako bi protok roba tekao bez problema.

Hoće li na GP Bijača ove promijene zahtijevati i nova radna mjesta saznajte u našem istraživanju, odnosno odgovorima koje smo dobili iz nadležnih institucija.

Carinski službenici

Iz Ureda za neizravno oporezivanje ističu da je prema novom Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji predviđeno da na novom graničnom prijelazu Bijača bude zaposleno ukupno 32 carinska službenika. Navode da je ovakav broj nužan iz razloga što će to biti jedini prijelaz na jugu BiH gdje će biti dozvoljen izvoz roba biljnog i životinjskog porijekla pa se očekuje pojačan promet roba.

„Najveći dio radnih mjesta sigurno će biti popunjen službenicima koji već rade u Sektoru za carine u UINO. Ukoliko se ukaže potreba za eventualnim novim zapošljavanjem to će biti riješeno u skladu sa zakonskom legislativom", ističu iz UINO.

Veterinarski inspektori

Iz Ureda za veterinarstvo BiH saznali smo da GP Bijača ima dovoljno kadrova (graničnih veterinarskih inspektora) koji obavljaju veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrolu nad uvozom, provozom i izvozom pošiljki životinjskog podrijetla, objekata i roba. Naravno, ukoliko se ukaže potreba za većim brojem graničnih veterinarskih inspektora na graničnom prijelazu vršiti će se reorganizacija postojećih, te će se na taj način nadomjestiti zahtjevi za pojačan pregled roba na granici.

Granična policija

Za otvaranje novog tzv. BIP graničnog prijelaza Bijača, biti će neophodno zaposliti određen broj novih ljudi, što ovisi o tome hoće li se usvojiti novi Pravilnik o unutrašnjoj sistematizaciji Granične policije BiH.

Iz Granične policije BiH navode: „Postojeći pravilnik je rađen prije osam godina, a prije više od dvije godine nadležnim tijelima smo uputili zahtjev za njegove izmjene i dopune, no još uvijek nije uveden u proceduru usvajanja. Pitanje unutrašnje sistematizacije Granične policije BiH bi se trebalo urgentno riješiti, kako zbog uloge i značaja ove policijske agencije, tako i zbog novih okolnosti i izazova sa ulaskom Hrvatske u EU i otvaranja BIP graničnih prijelaza".

Izvor: hum.ba