Fra Zlatko Špehar na Humcu

Fra Zlatko Špehar na Humcu
Gost predavač je bivši vukovarski gvardijan fra Zlatko Špehar. Na tribini će se najprije prikazati kratki film - onaj iz Vukovara, koji traje 14 minuta. Zatim slijede predavanja, a teme su:

1.Vukovarske ratne i poratne godine - Vukovar,škola nenasilnog mira.

2. Kršćanska sposobnost biti gubitnik u svjetlu vukovarske škole nenasilnog mira. Etičko-socijalna dimenzija franjevačke djelatnosti u Vukovaru u vremenu tzv. mirne reintegracije 1997 - 2008.

Javnu tribinu organiziraju članovi navijačke udruge SKAUTI i Općina Ljubuški, suorganizatori su građanska incijativa "Zajednička budućnost je u istini Ljubuški" koju čine civilne i udruge proistekle iz Domovinskog rata kao i mnogobrojni građani, a dio je bogatog programa sjećanja na žrtvu Vukovara.

Životopis fra Zlatka Špehara

Rodio se 1953. godine. U Brđanima i Adžamovcima je išao u osnovnu školu. U Samoboru je išao u klasičnu gimnaziju Mater et Magistra. Filozofiju je studirao u Rijeci na Trsatu, bogoslovlje u Asizu i Rimu na na papinskom Lateranskom sveučilištu. U Zagrebu i Beču je išao na poslijediplomski studij iz franjevačke duhovnosti i moralne teologije.

Redovničke sakramente je primio 1979. godine. Bio je kapelan u Vukovaru, Osijeku i Virovitici. 1983. je u austrijskom St. Pöltenu vodio Hrvatsku katoličku misiju. U Austriji je ravnao uredom za strance, za Domovinskog rata i poraća je organizirao pomaganje Hrvatskoj i BiH. Nakon što je 16 godina živio i radio u misijama među Hrvatima u inozemstvu, vraćen je 1999. u svoj Vukovar.

Od 1999. bio je gvardijan vukovarski, a poslije je postao župnik hrvatske katoličke župe u Salzburgu. Pastoralni centar Sv. Bono u Vukovaru je građen u njegovoj organizaciji. Radio je na resocijalizaciji djece. Sudjeluje po međunarodnim Justitia et Pax. Članom je Međunarodne komisije za ljudska prava Familia franciscana pri Organizaciji Ujedinjenih Naroda. Zauzima se za zaštitu prava branitelja i njihovih obitelji i ostalih povratnika.

Dobio je mnoga priznanja: Zlatni križ za mir i jedinstvo Europe, Red Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske i medalju Grada Vukovara. Predsjedavao je Skandinavskim ekumenskim franjevačkim danima u Finskoj. U Hrvatskoj franjevačkoj provinciji Sv. Ćirila i Metoda predsjedavao je Vijećem za Pravdu, mir i skrb za sve stvoreno od 1996. godine. Hrvatska ga je vlada imenovala državnim savjetnikom za razvoj i obnovu grada Vukovara.

ljportal.com