Božićni koncert na Zvirićima 27. prosinca

Božićni koncert u Čapljini 2008. godine
U sklopu koncerta prikazat će se video zapis s prikazima važnih događaja za selo u proteklih pet godina - Zvirićke večeri, mise na Kosi, akcije u selu, izlet mladih u Zaostrog i drugo. Početak je u 19 sati.

Večernji list