03. rujna eko akcija i kanu safari na rijeci Trebižat

Projekt je dobio financijsku potporu UNDP BIH I Općine Ljubuški kao partnera u projektu Jačanje lokalne demokracije II - LOD II. Mjesto okupljanja - Most u Mlade (put iz Vitine za Vrgorac).

Glavni cilj projekta je razviti prepoznatljiv turistički proizvod koji će pozicionirati općinu Ljubuški u ukupnoj ponudi Hercegovine.

Podciljevi projekta odnose se na:
• Prezentaciju turističkih modela ponude uz rijeku Trebižat
• Edukaciju ciljnih i korisničkih skupina kroz održivi model korištenja prirodnih/vodnih resursa
• Promociju i prezentaciju projektnih rezultata

SATNICA:
Mjesto okupljanja - Most u Mlade (put iz Vitine za Vrgorac)

09:30 dolazak i registracija sudionika eko ekcije
10:00 početak eko akcije čišćenja
12:00 priprema za početak kanu safarija (gosti)
13:00 spuštanje kanuima niz rijeku Trebižat
15:00 dolazak na cilj - Baščine
15:45 domjenak za sudionike
17:00 evaluacija turističke rute kanu safarija

Boboska.com