Vlada HBŽ-a utvrdila Prijedlog odluke o privremenom financiranju | Hercegovina.Info

Vlada HBŽ-a utvrdila Prijedlog odluke o privremenom financiranju

Vlada HBŽ-a utvrdila Prijedlog odluke o privremenom financiranju

Vlada Hercegbosanske županije (HBŽ) na danas održanoj sjednici utvrdila je Prijedlog odluke kojom se utvrđuje iznos privremenog financiranja Hercegbosanske županije za razdoblje siječanj-ožujak 2020. godine u iznosu od 15.990.000 maraka, koji će biti upućen u skupštinsku proceduru.

Kako je priopćeno iz Vlade HBŽ-a, sukladno Zakonu o proračunima u Federaciji BiH, rashodi i izdatci u iznosu od 500.000 maraka koristit će se za otplatu dospjele glavnice i kamate po kreditima Hercegbosanske županije u prvom tromjesečju sljedeće godine.

Predloženi iznos sredstava iz Odluke, kako se navodi u obrazloženju, bit će dovoljan za pokriće izdataka za bruto plaće i naknade, materijalne izdatke i dospjele kredite, kao i dijela potpora koje se u tom razdoblju izvršavaju.

Donesena je i Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnih transfera „Potpora općinama-vodoprivreda“ utvrđenih proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu u iznosu od 400.000 maraka. Razlog za donošenje ove odluke je utvrđivanje načina utroška novčanih sredstava prikupljenih po osnovu vodnih naknada, stoji u priopćenju.

Paralelno s ovom odlukom, Vlada je donijela i Program utroška sredstava kapitalnih transfera „Potpora općinama-vodoprivreda“ sa predloženim izmjenama.

Nakon razmatranja prijedloga, donesen je Program raspodjele sredstava iz namjenskih sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH planiranih u proračunu Hercegbosanske županije s kriterijima raspodjele u iznosu od 725.000 maraka.

Na javni poziv, kako je navedeno, pristigle su 24 prijave, dok 5 prijava ne ispunjava uvjete propisane odredbama javnog poziva.

Povjerenstvo je ocijenilo da su prihvaćeni projekti usmjereni ka rješavanju aktualnih problema okoliša u Hercegbosanskoj županiji koji se odnose na upravljanje otpadom, adekvatno zbrinjavanje otpada, poboljšanje usluga prikupljanja otpada i zaštitu voda. Raspodijeljena sredstva koja ne budu utrošena da kraja 2019. godine planirat će se u proračunu Hercegbosanske županije za 2020. godinu i realizirat će se u sljedećoj godini u skladu s odredbama Pravilnika o utvrđivanju uvjeta za provođenje javnog poziva, odlučivanju o izboru korisnika, raspodijeli sredstava i praćenju namjenskog korištenja sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH i zaključenim ugovorima s korisnicima raspodijeljenih sredstava, priopćili su iz Vlade HBŽ-a.

Također, na prijedlog Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije, donesena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava s tekućeg transfera „Izvršenje sudskih presuda za električnu energiju za Županijsku bolnicu u Livnu i Dom zdravlja Tomislavgrad“ utvrđenog proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu po dospjelim obrocima za tekuću godinu.

Nakon razmatranja donijeta je i Odluka o davanju suglasnosti na Plan prihoda i rashoda Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2020. godinu i Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izvršenju plana prihoda i rashoda za 2020. godinu. Ukupni prihodi Zavoda u sljedećoj godini istovjetni su rashodima i izdatcima i iznose 30.927.566 maraka. Obe odluke bit će upućene u proceduru Skupštine Hercegbosanske županije.

Nakon razmatranja općinskih projekata dostavljenih u svezi potpore nižim razinama vlasti, donijeta je Odluka o potporama po tom osnovu u iznosu od 500.000 maraka Gradu Livnu i općinama Hercegbosanske županije.

Vlada je na temelju zakona utvrdila tekst Sporazuma o poslovima koji se ne mogu prekidati za vrijeme štrajka i ovlastila je ministra MUP-a Hercegbosanske županije Darinka Mihaljevića da potpiše Sporazum s predstavnicima Sindikata djelatnika MUP-a HBŽ.

Vlada je danas razmatrala i Prijedlog Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća u Hercegbosanskoj županiji i donijela Odluku o odobravanju jednokratne novčane pomoći za saniranje štete nastale uslijed prirodne nepogode-olujna bura u općini Glamoč u ukupnom iznosu od 16.385 maraka.

Na kraju sjednice donijeta je Odluka o odobravanju 3.000 maraka financijskih sredstava za nabavu paketića za 152 djece s posebnim potrebama na području Hercegbosanske županije, priopćeno je iz Vlade HBŽ-a.