Utvrđeno 45 lažnih ratnih vojnih invalida

HVO postrojavanje
HVO postrojavanje
Barun je lokalnom radiju rekao da je u općine Livno i Kupres već stiglo više od 20 rješenja kojima se bivšim pripadnicima HVO-a ukida status ratnog vojnog invalida i sva prava koja su po tom osnovu ostvarivali.

On je upozorio da je revizijom na području Livanjske županije učinjen "masakr" nad ovom populacijom jer ''revizija nije urađena u skladu sa zakonom'', a vršili su je ljudi koji nisu sa ovih prostora, kao što je to slučaj i u svim ostalim županijama u FBiH.

Prema njegovim riječima, na području Livanjske županije ima oko 1 000 ratnih vojnih invalida HVO-a, od čega u općini Livno 480. On je dodao da svi koji u postupku revizije, nakon žalbe i eventualnog sudskog spora izgube taj status, po automatizmu gube pravo i na invalidsku mirovinu koje primaju iz Hrvatske.

Reviziju statusa ratnih vojnih invalida u FBiH provodi Institut za medicinsko vještačenje, u skladu sa Zakonom o provođenju zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite.

Srna