Prodaje se imovina “Livteksa”

Prodaje se imovina “Livteksa”

Metodom javnog nadmetanja po početnoj cijeni od 8.812.000 KM ponuđena je prodaja proizvodne hale sa upravnom zgradom i pripadajućom infrastrukturom ukupne površine oko 18.000 kvadratnih metara.

Cijena imovine utvrđena je na osnovu procjene ovlaštenih sudskih vještaka, a prodaja će biti vršena sutra metodom usmenog javnog nadmetanja.

Na prodaju je ponuđena i proizvodna oprema, nedovršena proizvodnja i repromaterijal po početnoj cijeni od 2.087.000 KM, te zalihe gotove tekstilne robe, mašinska i stolarska radiona, vozni park, oprema za prodaju i sekundarne sirovine.

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja prije početka nadmetanja uplate 10 posto od početne cijene pokretne ili nepokretne imovine, a sva imovina prodaje se po sistemu “viđeno-kupljeno”, što znači da su isključene naknadne reklamacije.

Zahtjev za pokretanje stečajnog postupka “Livteksa” podnesen je 26. svibnja 2009. godine, jer ovo produzeće više od dvije godine nije bilo aktivno, radnici su bili na čekanju, a transakcijski računi u bankama zbog višemilionskih dugovanja blokirani.

Prema nalazu ovlaštenih revizora, dugovanja “Livteksa” iznose više od sedam miliona KM, a zbog neizmirenih obaveza po osnovu poreza i doprinosa Poreska uprava FBiH blokirala je račune i imovinu ovog produzeća.

Prije rata “Livteks” je zapošljavao oko 800 radnika, a nakon rata oko 150. Radnici koji su ostali bez posla potražuju 27 plaća i radni staž koji im nije uvezan u posljednjih 15 godina.

Zbog višemilionskih neizmirenih obaveza prema državi, bankama, radnicima i drugim povjeriocima preduzeće nije privatizovano, a do pokretanja stečajnog postupka bilo je jedina ftvornica za proizvodnju vunenih tkanina u BiH.

livno-online