Potpisan ugovor o uređenju glavne gradske ulice

Livno slikano sa Male kule
Livno slikano sa Male kule
Projektom je predviđeno kompletno skidanje postojećeg asfalta, ivičnjaka, nogostupa te uklanjanje rasvjetnih stupova. Ugovorom će biti realizirana izgradnja oborinske kanalizacije a predviđeno je i postavljanje nove fekalne kanalizacije.

Nakon zemljanih radova projektom je vezano popločavanje Mutimirove ulice te postavljanje nove rasvjete. Okretište oko Ekonomske škole će također dobiti novi izgled a duž pješačke zone unutar glavne gradske ulice bit će postavljene nove klupe za sjedanje.

FENA