Livno: Zatvaraju se privatne radnje

Livno: Zatvaraju se privatne radnje
Od registrirana 153 privredna subjekta 71 je trgovina, 48 ugostiteljskih objekata, 19 zanatskih radnji i 15 prevoznika.

Zbog pada prometa, većih materijalnih troškova i obveza, u 2010. godini privatnu djelatnost u općini Livno odjavila su 124 privatnika, od čega je 77 ugostiteljskih objekata, 44 trgovačkih radnji i četiri lica koja su se bavila prijevozom u cestovnom prometu.

Tokom prošle godine na području Livanjske Ž/K otkaz zbog smanjenog obujma posla ili odjave djelatnosti dobila su 192 radnika koji su bili zaposleni kod privatnih poslodavaca, a koji su se nakon prekida radnog odnosa prijavili u evidenciju nezaposlenih općinskih službi za zapošljavanje.

Srna