Livnjaci nisu protiv izgradnje tvornice, ali su protiv lokacije

Livno, Violeta
Javnu raspravu organizirali su Federalno ministarstvo okoliša i turizma FBiH u suradnji sa investitorom.


Javnoj raspravi nazočio je veliki broj građana i predstavnika udruga koji su nakon izložene prezentacije postavljali pitanja. Nazočne je najviše brinula činjenica što se izabrana lokacija za izgradnju tvornice nalazi iznad izvorišta triju livanjskih rijeka. Također, nazočni građani su najviše kritika uputili prema lokalnoj vlasti jer je odredila lokaciju Begovača kao gospodarsku zonu u kojoj se mogu graditi objekti kao što je ova tvornica papira. Prema njihovim riječima ova lokacija je apsolutno neprimjerena, a moglo se čuti kako će u budućnosti ovo područje biti proglašeno vodozaštitnim područjem na kojem neće biti moguća izgradnja industrijskih pogona.Nazočni su se zanimali i na utjecaj ove tvornice na izvorište Žabljaka s kojega će se koristiti voda za rad tvornice. Brinulo ih ima li dovoljno vode i za tvornicu i za mještane koji se opskrubljuju vodom s ovoga izvorišta.

Generalna ocjena javne rasprave je da nitko nije protiv izgradnje ove tvornice i novih radnih mjesta, ali planirana lokacija je neprimjerena.Petar Ćorluka, vlasnik Violete, nam je rekao kako instuticije vlasti trebaju odraditi svoj posao i odrediti uvjete kojih će se Violeta pridržavati prilikom izgardnje tvornice. Ćorluka je dodao ako struka odredi da je ova tvornica štetna za ljude i okoliš onda ista neće biti građena.

Sve izložene primjedbe građana razmotrit će Stručna komisija koja odlučuje o izdavanju okolišne dozvole.

Nažalost na javnoj raspravi nije bilo predstavnika niti općinskih niti županijskih vlasti. Bar ne po službenoj dužnosti.

livno-online