Danas predstavljanje zaklade Linnovate, budućeg Tehnološkog parka Livno

Danas predstavljanje zaklade Linnovate, budućeg Tehnološkog parka Livno
Također u sklopu foruma planirano je otvaranje poslovnoga inkubatora na adresi Zgona bb, površine 300 m2, koji će budući poduzetnici moći koristiti kroz razne programe inkubacije.

Osnovni cilj zaklade Linnovate jeste izgradnja inovativnog poslovnog okruženja za stvaranje perspektivnije budućnosti, koji će mladima ponuditi alternativu, odnosno mogućnost kreiranja samostalne i neovisne budućnosti, dok će se rad zaklade temeljiti na podršci edukaciji, poduzetništvu, izvozu te financiranju.

Incijativa uspostave zaklade Linnovate je pokrenuta od strane osoba koji vuku porijeklo iz Livna, a to su Bernardin Ćenan, Božo Perić, Marin Jozić te Mate Rimac. Pored uloge osnivača, važno za naglasiti ulogu Mate Rimca kao glavnog donatora koji je osigurao potrebnu financijsku podršku za početak rada, kao i mnoge druge programe i aktivnosti zaklade Linnovate.

Na forumu se očekuje se 200 gostiju iz dijaspore kao i okolice grada Livna.

tomislavcity.com