''Izaberi život bez oružja'' akcija MUP-a ŽZH

...i oružja u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon o amnestiji u FBiH). Odredbama Zakona o amnestiji u FBiH propisano je, između ostaloga, da se "protiv osobe koja je dragovoljno predala ili prijavila minsko - esplozivna sredstava ili oružje, neće pokretati kazneni ili prekršajni postupak".

Ovaj Zakon stupio je na snagu 23. siječnja 2014. godine a amnestija će trajati jednu godinu od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Tijekom trajanja amnestije sve policijske agencije iz FBiH, u suradnji s UNDP-om, provodit će javnu kampanju u cilju poticanja građana da predaju oružje ili minsko-eksplozivna sredstva koja ilegalno posjeduju.

U tom cilju UNDP je financirao izradu promotivnih materijala (letaka koje ćemo dijeliti građanima i postera koje ćemo zalijepiti na zgradama institucija).

Inače, Zakon o amnestiji u FBiH objavljen je u Službenim novinama Federacije BiH (br. 5/14) a zainteresirani građani mogu pročitati navedeni zakon klikom na slijedeći link:

http://www.mupzzh.ba/ostalo/zakoni/Zakon%20o%20amnestiji%20FBiH.pdf

Sve građane koji ilegalno posjeduju oružje ili minsko - eksplozivna sredstva pozivamo da to prijave pozivom na besplatni telefonski broj 122.

Ponavljamo, protiv građana koji predaju oružje ili minsko - eksplozivna sredstava koja ilegalno posjeduju nećemo pokretati kazneni nit prekršajni postupak, a uz to svima jamčimo potpunu anonimnost.