HNŽ: Vlada utvrdila izmjene i dopune Proračuna za 2013. godinu

Usvojila je i Odluku o utvrđivanju visine osnovice za isplatu plaća svim korisnicima Proračuna HNŽ za mjesec srpanj 2013. godine i Odluku o utvrđivanju visine naknade za topli obrok za mjesec srpanj 2013. godine svim korisnicima koji primaju plaću iz Proračuna HNŽ.

Vlada je, utvrdila i Prijedlog Zakona o poljoprivrednoj savjetodavnoj djelatnosti HNŽ kao i Prijedlog Zakona o poljoprivrednom zemljištu, te Nacrt Zakona o izmjenama zakona o koncesijama i Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju.

Također, usvojene su i Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru i Odluka o davanju suglasnosti na Statut Narodnog pozorišta u Mostaru.

Na sjednici su usvojene i Odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ za 2013. godinu za Upravu za prognanike i izbjeglice s pozicije „Pomoć povratnicima Aneks7" i „Skrb raseljenih osoba", o plaćanju troškova održavanja kolektivnih centara za 2013. godinu, kao i Odluka o utvrđivanju visine iznosa uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje raseljenih osoba i povratnika za 2013. godinu i Odluka o utvrđivanju visine naknade za podmirenje troškova ukopa raseljenih osoba i povratnika za 2013. godinu.

Vlada je usvojila i Odluke o odobravanju novčanih sredstava za : izgradnju priključka na regionalnoj cesti R-437, Ostrožac-Fojnica, lokalitet Buturović Polje, izgradnju priključka na regionalnoj cesti R-418b, Prozor-Konjic, lokalitet Kute, Općina Prozor-Rama, uređenje priključnih lokalnih cesta na regionalnu cestu R-427, Stolac-Berkovići i značajnijih lokalnih cesta i uređenje priključnih i lokalnih cesta u Gradu Mostaru.

Na današnjoj sjednici, Vlada je prihvatila Zaključak o davanju potpore Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne skrbi u daljnjem radu i svim aktivnostima vezenih za Ustanovu „Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba" Stolac. Također je i prihvatila Zaključak u svezi s Inicijativom Osnovne škole za djecu s posebnim potrebama Mostar i Udruge roditelja djece s posebnim potrebama „Vedri Osmijeh" Mostar za izgradnju ustanova za osobe s posebnim potrebama. Usvojila je i Zaključak o prihvaćanju „Memoranduma o razumijevanju između Razvojnog programa Ujedinjenih naroda i Županijskog tužiteljstva HNŽ, Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća BIH, Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNŽ i Vlade HNŽ.

Vlada je razmatrala i Informaciju o stanju vozila u Ministarstvu unutarnjih poslova, koja pripadnici ovoga ministarstva koriste, u obavljanju svojih svakodnevnih poslova i zadaća, te svjesna kako s vozilima koja trenutno imaju sve teže mogu odgovoriti zadaćama koje se pred njih stavljaju, usvojila Odluku o potrebi nabave novih vozila putem leasing-a za ovo ministarstvo.

Vlada HNŽ