Hercegovačka prezimena: Od Balavca do Zlikovca

Prezime je danas čovjeku u svakodnevnu životu nezaobilazan statistički okvir. Prati ga od rođenja i upisa u matice, pa na kraju životne balade na nadgrobnu natpisu. Prva prezimena (prez=preko, pa je prezime "dodatak preko imena") zapravo su nadimci: Zlurad (najstarije hrvatsko prezime iz 1118. u Zadru), Varikaša, Nozdronja ili Bogobojša.


Grebo i Tikvina

Istraživanje podrijetla hercegovačkih rodova i prezimena posebice se razvilo u posljednjih dvadesetak godina, o čemu je objavljeno više knjiga i studija. Najbolje je istražen korpus prezimena u zapadnom dijelu Hercegovine, prema popisu iz 1971. godine. Kako navodi jezikoslovac Milan Nosić, najbrojnija su prezimena na -ić, -ović i -ević, ukupno njih 1105, što čini 56,5 posto ukupna korpusa.
Marko Leko - prezime iz TihaljineČesta su prezimena na samoglasnik -o: Grebo, Merdžo, Šego, Vlaho, Čuvalo, Lozo i dr., na dočetak -ac: Bekavac, Borovac, Palac, Grabovac, Klepac, na -ak: Bošnjak, Drobnjak, Falak, Nametak, Opačak, Zovak, na -ina: Bazina, Gaćina, Komadina, Krajina, Tikvina i dr.

piše Radoslav DODIG
Više od polovice prezimena (1120) motivirano je osobnim imenom rodočelnika, od čega su 700 motivirana hrvatskim osobnim imenom (Boškailo, Božić, Pavić, Pilatić), 374 prezimena muslimanskim osobnim imenom (Hamidović, Nuhić, Skender), a 45 srpskim osobnim imenom (Ostojić, Novak, Miloradović). Brojna hercegovačka prezimena postala su preobrazbom nadimaka, koji su opet mogli biti različito motivirani. O podrijetlu govore prezimena Duvnjak, Drežnjak, Ljubunčić, Nevesinjac i Zadro, a o zanimanju prezimena Kolar, Kovač, Lončar, Medar i Zdilar. Ima prezimena motiviranih nazivima životinja: Bakalar, Kozić, Lasta, Obad, Tica i Zec, nazivima biljaka: Bukva, Brstina, Dračić, Metlaš i Zelenika, nazivima za dijelove tijela: Bradić, Dlakić, Guzina, Pandžić i Papak, a nisu rijetki nazivi za tjelesne nedostatke: Čolak, Ćosić, Kolak, Kljajo, Lojpur, Ševo i Topić.
Grb Knezovića iz Fojničkoga grbovnikaVrlo brojna su hercegovačka prezimena u čijoj se osnovi krije ime Vuk, čak njih 26: Vukadin, Vukanović, Vukmir, Vukoja, Vukojević, Vuković, Vukšić, Vulić i dr. Jezikolovci takva prezimena svrstavaju u profilaktička, jer se njime htjelo nositelja zaštititi od nasrtaja vuka. Naravno, ima i pomalo šaljivih, pa i podrugljivih prezimena: Balavac, Čutura, Drljić, Derikučka, Junac, Koljibaba, Magarčić, Pjano, Poplašen, Puhalo, Rogonja, Zlonoga, Šupljeglav, Tuka, Zaklan, Zlojutro, Zlikovac, Žderić i sl., te lascivnih: Droce, Guzina, Kurčević, Likokur, Prce, Prcović, Tunguz, Vrtiguz i dr.

Plemenitaški rod

Istraživanjem podrijetla rodova u Hercegovini bave se Nikola Mandić, Stanislav Vukorep, fra Robert Jolić, Mladen Pavičić, Ante Ivanković i dr. Najbrojnije hercegovačko prezime je Marić. Ima ga u Hrvata, Bošnjaka i Srba.
Stari hercegovački plemenitaški rodovi su Budimlići, Cvitkovići, Ilići, Jeličići, Jurjevići, Komlinovići, Masnovići, Nimičići i dr., a nakon njih ističu se Balinovići, Ilići, Ivaniševići, Jeličići, Laste-Margetići, Lučići, Ravlići, Šoići i drugi. Postoje monografije o pojedinim rodovima, kao primjerice o Galićima i Ragužima.