FOTO  147 krizmanika u Grudama molba su papi Franji i nadbiskupu Pezzutu da riješe slučaj i pomognu franjevcima i vjernicima

147 krizmanika u Grudama molba su papi Franji i nadbiskupu Pezzutu da riješe slučaj i pomognu franjevcima i vjernicima
Taj dekret je zahvaljujući razboritosti pape Pija VII, nasljednika pape Klementa XIV, opozvan 1814., 41 godinu nakon donošenja. Da taj dekret nije opozvan papa Franjo, Isusovac, danas ne bi mogao biti na čelu crkve, a svjesni smo koliko je dobrog on unio u crkvu i među vjernike od svog dolaska.
FOTO: 147 krizmanika u Grudama molba su papi Franji i nadbiskupu Pezzutu da riješe slučaj i pomognu franjevcima i vjernicima

Ove godine obilježava se 41. godina od donošenja dekreta "Romanis Pontificibus" kojim se polovica franjevačkih župa u Hercegovini daje biskupu na korištenje. Tadašnje vodstvo Hercegovačke franjevačke provincije šalje oštar dopis Svetoj Stolici ističući kako je odluka "Romanis Pontificibus" neistinita i kako je ne mogu prihvatiti ili izvršiti. Zatim, od 1992. godine pa nadalje počinje žestok progon franjevaca i vjernika od strane mjesnog biskupa Ratka Perića. Taj progon traje više od dva desetljeća. Umjesto da se razgovara o opozivu neutemeljenog dekreta, vodi se konstantan rat protiv franjevaca i vjernika koji nisu predali župe, među kojima su i Grude. U tom ratu, male Grude odolijevaju, brojni su izgubili i zdravlje i živote na putu odanosti franjevačkom redu, povijesti i tradiciji župe Grude.

Ovo je jedan od slučajeva kada pravo glasa nemaju franjevci, nikad pozvani u Vatikan da se izjasne o svojoj "krivnji". Ovo je jedan od slučajeva kada vjernici nikad nisu upitani što je njihova želja.

Franjevci župe Grude i Župno vijeće uputili su pismo nadbiskupu Luigiju Pezzutu, apostolskom nunciju Apostolske nuncijature u BiH. Dio pismo koji se odnosi na sakrament vam prenosimo:
"Ako je obred kao vjernički pothvat na kraju zazvučao kao krizma, uz riječ krizma nedopustiv je atribut nevaljana. Znano je: o sudbini obreda može odlučivati samo Krist. A u onom što Krist čini ne može biti ništa ni nevaljano ni nedopušteno.

Namjerno ili nenamjerno, biskup Perić upada u spoznajne nesporazume kad govori o krizmi u župi Grude. On, naime, "nevaljanu" krizmu pripisuje franjevcima i okrivljuje ih i za ono što oni ne mogu učiniti.

Franjevci znaju i poštuju granice svojih mogućnosti. Oni oblikuju obred u vjeri. S pomoću komunikacijskog sustava vjere obred predstavljaju Kristu sa zamolbom da ga zaštiti od sudbine neuspjeloga pothvata i od sudbine prevare za koju bi netko morao odgovarati.

Stoga bi biskup Perić svoje možebitne prigovore u vezi s krizmom u župi Grude morao upućivati na pravu adresu. U ovom slučaju Krist je ta prava adresa.

Može li se znati sudbina obreda koji franjevci oblikuju u vjeri i upućuju Kristu u obliku molbe? Odgovor na taj upit je u istini o Kristu, i to u onoj istini koju je on priopćio o sebi.

Naklonost prema čovjeku, potresno očitovana i potvrđena mukom i smrću na križu, istaknuti je dio te istine."

U župi svete Katatrine u Grudama 147 krizmanika primilo je pečat dara Duha Svetoga.

Sakrament je podijelio fra Bernard Marić uz koncelebraciju nekoliko svećenika. Fra Bernard Marić koji je još 1980. godine počeo gradnju župne kuće, živuća je legenda franjevačkih Gruda i svećenik s najdužim stažom u ovoj župi.

Tisuće vjernika prisustvovalo je svetoj misi, a zahvaljujući lijepom vremenu mnoštvo ih je misu moglo slušati i ispred crkve svete Katarine u Grudama. Brojni, izvan župe Grude, došli su prisustvovati misi i pružiti podršku mučeničkoj župi čiji fratri i vjernici proživljavaju zajedno teške trenutke i torture od onih koji bi im trebali biti najveća snaga i podrška.

Krizmanicima je na dar uručeno "Sveto pismo", prigodom čega su im prvi čestitali, uz fra Bernarda Marića, i grudski župnik fra Stanko Pavlović, fra Ante Šaravanja, fra Mile Vlašić i fra Bonifacije Barbarić.

Župnik fra Stanko Pavlović obilazio je danas brojne domove svojih krizmanika.

Crkva, koja je najavila svoje otvaranje puku nakon dolaska pape Franje,vjerujemo, porazgovarati će o načinu rješavanja slučaja. Makar nakon 2. veljače 2019. godine, nakon kojeg na čelo Mostarsko-trebinjske biskupije ima doći novi biskup. Povodom toga, Grude, Čapljina i ostale kažnjene "franjevačke" župe moliti će dragog Boga da novi biskup bude čovjek pomirenja i dijaloga kojeg će vjernici raširenih ruku i radosnog srca dočekati u franjevačkoj župi Grude i da će biti čovjek koji će rješavati slučaj, a ne ga još više produbljivati rasplamsavajući oganj mržnje prema katoličkom puku.

Grude su još jednom digle svoj glas u borbi protiv nepravde. Zamolile su Svetu Stolicu da pogleda lica 147 svoje djece, onih najmanjih, a znamo što je u Isus govorio o onoj najmanjoj svojoj braći.

Ovim činom, poslana je iskrena molba papi Franji, onom kojeg je sam Bog poslao Crkvi i vjernicima, da prigrli svoje stado, sasluša ga i pomogne u rješavanju slučaja jer slučaj se ne može rješavati kažnjavajući franjevce, ljude koji su gradili župu Grude u svim vremenima njenog postojanja i vjernike koji su 121 godinu odani dragome Bogu i Katoličkoj crkvi.

"Ima mjesta za sve na ovom svijetu i u društvenom životu. Igra istinske demokracije je upravo i zajamčena na stavu međusobnog uvažavanja." Riječi su to apostolskog nuncija u BiH Luigija Pezzuta, čovjeka koji je kratkim i jasnim porukama dao nadu vjernicima koje se odbacuje, da nisu odbačeni. Vjerujemo da će i njegova karizma i intelektualna snaga biti presudni u rješavanju ovog slučaja, za dobrobit istine i pravednosti.

.