Do konca veljače ZZO HNŽ distribuira premije osiguranja (markice) za 2016. godinu

Do konca veljače ZZO HNŽ distribuira premije osiguranja (markice) za 2016. godinu
i iste mogu kupiti sve osigurane osobe Zavoda. Cijena premije osiguranja (markice) iznosi 20 KM po osiguraniku. Kako određeni broj osiguranike nije iskoristio proteklo vrijeme za kupovinu premije osiguranja (markice) za tekuću godinu, Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ skreće pozornost svim osiguranim osobama da redovita distribucija završava posljednjeg dana mjeseca veljače te nakon 1. ožujka 2016. godine neće biti u mogućnosti pribaviti istu.

Po završetku redovite distribucije premiju osiguranja moći će uplatiti i preuzeti samo prvoprijavljeni (novorođeni i osobe koje nisu imale zdravstveno osiguranje) na zdravstveno osiguranje i to najkasnije 30 dana od dana prijave u Poreznu upravu.

Osiguranici koji ne kupe premiju osiguranja (markicu), bez obzira što posjeduju ovjerene zdravstvene iskaznice, prilikom posjeta zdravstvenoj ustanovi plaćati će participaciju za 134 usluge (lista usluga dostupna na web stranici Zavoda www.zzo.ba u rubrici „Prava osiguranika"), a visina participacije, po usluzi, iznosi od 2 KM do 150 KM.

Uplata premije osiguranja za 2016.godinu vrši se isključivo kod ovlaštenih ustanova za obavljanje platnog prometa (banka, pošta) na važeći broj transakcijskog računa Zavoda otvorenog kod Nove banke a.d. Banja Luka:5550000004857875.

Osiguranici koje premiju osiguranja uplaćuju jednim nalogom za više osoba prilikom preuzimanja premije osiguranja (markice), pored naloga za plaćanje, Zavodu trebaju dostaviti i popis osoba za koje su uplatili premiju osiguranja. Popis treba sadržati sljedeće informacije:

Ime i prezime osobe za koju je uplaćena premija osiguranja,
Matični broj (JMBG) osobe za koju je uplaćena premija osiguranja.

Kako bi osiguranicima premiju osiguranja (markicu) učinili što dostupnijom ZZO HNŽ organizirao je 16 punktova na području županije na kojima osiguranici mogu pribaviti istu.