Mostarac i Ljubušak priznali krivicu za trgovinu ljudima

Mostarac i Ljubušak priznali krivicu za trgovinu ljudima

...aznenih djela trgovine ljudima i krijumčarenje migranata, u vezi sa kaznenim djelom krijumčarenje ljudi iz člana 189. istog Zakona. Sporazum o priznanju krivice sa tužiteljem iz Posebnog odjela za organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju Tužiteljstva BiH sklopili su optuženi:

-Jahura Feđa, rođen 09.04.1977. godine u Mostaru, gdje je i nastanjen, ranije osuđivan, državljanin BiH 

- Denis Puljić, rođen 20.11.1985. godine u Ljubuškom, gdje je i nastanjen, ranije osuđivan, državljanin BiH i Republike Hrvatske. Potpisivanjem sporazuma, optuženi u cijelosti priznaju izvršenje kaznenih djela koja im se stavljaju na teret optužnicom Tužiteljstva BiH od 31.12.2013. godine, a koja je u cijelosti potvrđena od suca za prethodno saslušanje Suda BiH dana 07.01.2014. godine.

Tužitelj, branitelji i optuženi suglasni su da, na osnovu sporazuma, Sud BiH izrekne optuženima: - Jahura Feđi kazneno-pravnu sankciju - uvjetnu osudu, kaznu zatvora u trajanju 6 (šest) mjeseci, koja se neće izvršiti ukoliko optuženi u roku od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci ne počini novo kazneno djelo i novčanu kaznu kao sporednu u iznosu od 1 (jedne) tisuće KM, i - Denisu Puljiću kazneno-pravnu sankciju - uvjetnu osudu, kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine, koja se neće izvršiti ako optuženi u roku od 5 (pet) godina ne počini novo kazneno djelo i novčanu kaznu kao sporednu u iznosu od 8.000 KM, koju je Puljić Denis dužan platiti u roku od 6 (šest) mjeseci od dana pravosnažnosti presude. Predložena kazna je u skladu sa ulogama optuženih u izvršenju kaznenih djela, koji su imali manje uloge u odnosu na ostale optužene za kaznena djela koja su opisana u optužnici protiv Abdiji Sezaira i dr. Potpisujući sporazume optuženi potvrđuju da su, nakon što su upoznati sa sadržajem optužnice Tužiteljstva BiH, izjavu o priznanju krivice dali dobrovoljno, svjesno i sa razumijevanjem. Sklapanjem sporazuma optuženi se odriču prava na suđenje, te prava na ulaganje žalbe na kazneno-pravnu sankciju koju im, na osnovu sporazuma, izrekne Sud BiH. Sporazumi su proslijeđeni Sudu BiH.

Izvor: 'Dnevni avaz'