Uz cestu Mostar – Čitluk – Ljubuški mijenja se širina zaštitinog pojasa sa 10 na 20 metara

Uz cestu Mostar – Čitluk – Ljubuški mijenja se širina zaštitinog pojasa sa 10 na 20 metara
Istodobno, nacrtom planirani rashodi i izdaci trebali bi iznositi 9,043.000 KM te proračunskom pričuvom od 10.000 KM. Najveći dio planiranih rashoda odnosi se na tekuće rashode (5,398.000 KM), što je za 1 posto manje od planiranih za ovu godinu, te na kapitalne rashode (3,655.000 KM) ili 13 % više nego za 2018. godinu, piše Večernji list BiH.

Vijeće je prihvatilo nacrt plana proračuna općine Čitluk za 2019. i uputilo ga u daljnju proceduru. Vijeće je jučer usvojilo i prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o provođenju prostornog plana općine Čitluk za razdoblje od 2010. do 2020. godine.

Tom je odlukom, zapravo, u 124. članku spomenutog prostornog plana općine Čitluk dodana treća točka koja glasi:

"Prekategorizacijom regionalne ceste R-424 Mostar - Čitluk - Ljubuški u magistralnu cestu M-17.4, mijenja se širina zaštitnog pojasa. Umjesto 10 metara, zaštitni pojas je 20 metara. Promjenom širine zaštitnog pojasa pomjera se granica građevinskog zemljišta duž magistralne ceste s obje strane u dubinu za širinu proširenja zaštitnog pojasa tj. za 10 metara.

Razmatran je te usvojen i prednacrt urbanističkog plana Međugorje - Bijakovići koji je predstavila Vesna Vasilj, pomoćnica općinskog načelnika za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša.

Njegovim usvajanjem prednacrt tog planskog dokumenta postao je nacrt koji je odlukom Vijeća upućen u javnu raspravu zainteresiranim pravnim i fizičkim osobama u cilju njegova poboljšanja.

Nakon provede javne rasprave nositelj priprema plana će zajedno sa Savjetom plana pripremiti konačni prijedlog tog strateškog planskog dokumenta za Međugorje - Bijakoviće i dostaviti ga OV-u Čitluk na konačno usvajanje.

Treba istaknuti da je OV Čitluk još 18. lipnja 2014. godine donio odluku o pristupanju izradi urbanističkog plana za urbano područje naseljenih mjesta Međugorje i Bijakovići, a 17. rujna iste godine odlučio je o ustanovljenju i imenovanju Savjeta plana za izradu tog značajnog dokumenta.
Pripremljen prednacrt

Potom je raspisan natječaj, a za nositelja izrade plana izabrano je poduzeće "Ecoplan plan" d.o.o Mostar. Nakon četiri održane sjednice Savjeta tog plana, 21. studenog ove godine na sjednici je razmatran pripremljeni prednacrt urbanističkog plana te je konstatirano da su u njega unesene prispjele primjedbe dostavljene nositelju izrade.

Stoga je na toj sjednici odlučeno prednacrt uputiti OV-u Čitluk na usvajanje. Jučerašnjom odlukom Vijeća prednacrt je postao nacrt te je upućen u javnu raspravu svim zainteresiranima koji i dalje mogu davati svoje primjedbe radi poboljšanja prije konačnog usvajanja.

Na sjednici Vijeća razmatrani su i neki prijedlozi rješenja u ime Općinske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove te još neka pitanja.