U Čitluku osnovana Broćanska udruga mladih

 U Čitluku osnovana Broćanska udruga mladih
...te kroz razne aktivnosti poticati i stvarati društvo koje odgovara na potrebe mladih i ostvarivanje njihovih potencijala. Broćanska udruga mladih predstavlja platformu za mlade koja osnažuje mlade za aktivno i odgovorno sudjelovanje u društvu, doprinosi razvoju kvalitetnih politika za mlade i civilnog društva.

U svom radu zastupa sve mlade broćanskog kraja i teži djelovati u interesu svih mladih putem umrežavanja, zagovaranja, informiranja, neformalnog obrazovanja i istraživanja, zalažući se za suradnju s tijelima javne vlasti, odgojno obrazovnim i znanstvenim institucijama, akterima civilnog društva i medijima. Iako je nedavno osnovana, Broćanska udruga mladih već je krenula u pripremu i realizaciju nekih projekata. A prvi od njih je Streetball koji je održan protekli vikend. Iz Bruma pozivaju sve zainteresirane da se pridruže udruzi mladih te zajedno omogućimo zadovoljenje različitih potreba mladih ljudi u broćanskom kraju koje je pogodno tlo za sve mlade ljude zainteresirane za budući život u našoj općini.

Sekcije udruge su:
-sportska sekcija
-sekcija za informacijske tehnologije
-debatni klub
-sekcija za prirodne znanosti
-sekcija za kulturu i umjetnost
-humanitarna sekcija
-sekcija za društveno-politička zbivanja

Broćanska Udruga Mladih "Brum"