Rekonstruira se stari most na rijeci Trebižat

Rekonstruira se stari most na rijeci Trebižat

Investitor je Federalno ministarstvo okoliša i turizma, a za investitora naveden je ministar dr. sc. Nevenko Herceg. Koorinator projekta je dipl. ing. građevine Mate Bandur, savjetnik ministara. Radove u ovom projeku izvodi tvrtka ''Company'' d.o.o Ljubuški, dok nadzor obavlja Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru.

Radove na rekonstrukciji mosta, kao i uspješnost cijelog projekta, pratit ćemo na našem portalu, a ovoga puta vam donosimo fotografije koje je poslao Robert Borovac, kojemu se i ovoga puta od srca zahvaljujemo.

slike na čaportal

Tekst: Zdravko Jakiša | ČA::portal
FOTO: Robert Borovac | ČA::portal