19. županijsko natjecanje učenika osnovnih škola Sigurno u prometu 2015

...organiziraju 19. županijsko natjecanje učenika osnovnih škola "Sigurno u prometu 2015", iz poznavanja prometnih i sigurnosnih pravila i vještine upravljanja biciklom.

Natjecanje za škole s područja Zapadnohercegovačke županije održati će se u športskoj dvorani O.Š. „Antuna Branka Šimića" u Grudama., sa početkom u 10 i 30 min.

Cilj natjecanja je da učenike što više zainteresiramo za oblast cestovnog prometa, da učenici shvate ulogu i značaj znanja iz te oblasti, te da se kroz izvannastavne aktivnosti osposobe u poznavanju prometnih i sigurnosnih pravila, a ujedno, kroz vještinu upravljanja biciklom, učiniti djecu sigurnim sudionicima u prometu.

Natjecanje se sastoji iz teorijskog i praktičnog dijela.
U teorijskom dijelu učenici se natječu u poznavanju prometni i sigurnosnih pravila, prema testovima za provjeru znanja učenika.

U praktičnom dijelu učenici se natječu u vještini vožnje biciklom na posebno uređenom poligonu.


Škole koje će sudjelovati na natjecanju jesu:
1. O.Š. „Ruđera Boškovića" - Grude
2. O.Š. „Ivan Mažuranić" - Posušje
3. O.Š. „Vranić" - Vranić
4. O.Š. „Antun Branko i Stanislav Šimić" - Drinovci
5. 1. Osnovna Škola - Široki Brijeg
6. O.Š. „Biograci" - Biograci
7. O.Š. „Franice Dall era" - Vir
8. O.Š. „Fra Stipana Vrljića" - Sovići
9. O.Š. „Tina Ujevića" - Vitina
10. O.Š. „Ante Bruno Bušić" - Rakitno
11. O.Š. Kočerin - Kočerin


„SIGURNO U PROMETU" 2015.
Zapadno-hercegovačka županija

P R O G R A M
županijskog natjecanja
Grude, 22.05.2015. godine
(Sportska dvorana gimnazije)

od 08:30 - 09:15 sati (dvorana) Prijem sudionika i potvrđivanje sudjelovanja na natjecanju
(voditelji ekipa)
- predaja rodnih listova (za škole koje to nisu dostavile uz prijavu)
- preuzimanje sendviča i sokova za učenike
- preuzimanje natpisa škola

od 09:15 - 09:45 sati Sastanak s voditeljima ekipa
(dvorana) - dogovor o pravilima natjecanja
- izvlačenje i podjela startnih brojeva

TEORIJSKI DIO NATJECANJA
Testiranje - rješavanje testova
(Dvorana - tribine)


od 09:45 - 10:00 sati

- Objašnjenje učenicima o načinu testiranja
- Podjela testova, testnih listova i olovki
- Upisivanje podataka na testni list

od 10:00 - 10:25 sati
Testiranje - rješavanje testova


od 10:30 - 11:00 sati Priprema i postrojavanje ekipa za svečanost otvaranja natjecanja
(dvorana) (voditelji ekipa i učenici)


od 11:00 - 11:30 sati Svečanost otvaranja natjecanja
(dvorana)

PRAKTIČNI DIO NATJECANJA
Spretnost vožnje biciklom
(dvorana)

od 11:30 - 12:50 sati

Vožnju započinje učenik sa startnim brojem 1, i tako redom do startnog broja 44.

od 12:50 - 13:10 sati - Rad prosudbenog odbora
(zbrajanje rezultata teorijskog i praktičnog dijela natjecanja)
(dvorana) - Priprema i postrojavanje ekipa za svečanost proglašenja pobjednika
(voditelji ekipa i učenici)

u 13:10 sati Svečanost proglašenja pobjednika natjecanja
(dvorana) - Objavljivanje rezultata natjecanja
- Dodjela pehara, diploma i nagrada najboljim školama i učenicima