Bol može predvidjeti prognozu raka jetre

Bol ima nepovoljan utjecaj na kvalitetu života. Razumijevanje uloge boli koja se pojavljuje kod hepatocelularnog karcinoma ili raka jetre je presudno, jer bol ima nepovoljan utjecaj na kvalitetu života i može biti prediktor preživljavanja, objavili su članovi američkog Društva za bol.

Prethodne studije su utvrdile da prediktori preživljavanja pacijenata s primarnim i metastatskim rakom jetre uključuju povećanje boli u gornjem dijelu trbuha.

lKako bi ustanovili može li bol uistinu imati prognostički značaj, autori su proučili medicinsku bazu podataka 3.417 bolesnika s rakom jetre. Kako bi se utvrdile razlike u preživljavanju kod pacijenata sa i bez boli, znanstvenici su upotrijebili Kaplan-Meierovu analizu.

Autori napominju da je bol povezana sa smanjenom zdravstvenom kvalitetom života pacijenata oboljelih od raka, a također i s povećanim invaliditetom i poremećajima raspoloženja. Bol je, dakle, glavna komponenta procjene kvalitete života. A smanjena kvaliteta života je povezana s lošijom stopom preživljavanja kod nekoliko tipova tumora, uključujući i rak jetre.

Analiza baze podataka je pokazala da je bol povezana s lošijim preživljavanjem bolesnika s rakom jetre koje su pritom mučili bolovi. Autori su također izvijestili da su ispitanici s bolovima imali veće i agresivnije tumore ali i alfa feta protein u krvi. Riječ je o dokazano lošem prognostičkom čimbeniku raka jetre.

Rezultati istraživanja su objavljeni u časopisu Journal of Pain.

K. R. / ordinacija.hr