XVI Međunarodna naučna konferencija 2019. godine u Dubrovniku

Poziv za prijave na Međunarodanu naučna konferenciju „Transformacioni procesi u sportu – sportska dostignuća“, koja će se

...održavati u Dubrovniku od 4. do 7. travnja 2019. godine, otvoren je od 1. kolovoza ove godine. Konferenciju koja već 15 godina okuplja brojna renomirana imena nauke iz svih krajeva svijeta, organizira Crnogorska sportska akademija u suradnji s Fakultetom za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore.

Autori mogu podnijeti abstrakte radova, već od 1. kolovoza sve do 1. prosinca. O prihvatljivosti radova biće obaviješteni 15. siječnja 2019. Rok za ranu prijavu za predstavljanje autora je 1. veljače 2019, dok je krajnji rok 15. veljače. 2019.

Konferencija će, kao i prethodno desetljeće i po, biti fokusirana na aktualne teme iz svih oblasti sporta i sportske medicine - uključujući psihologiju i sportsku medicinu, društvene i humanističke nauke, biomehaniku i neuromuskularnu medicinu. Sudionici će prijavljivati i sve moguće teme iz oblasti sportske nauke.

Najbolji radovi s Konferencije biće objavljeni u naučnim časopisima „Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine (MJSSM)" i „Sport Mont", a kao poseban kvalitet Konferencije očekuje se učešće velikog broja master i studenata doktorskih studija, koji će biti u mogućnosti da preko raznih projekata iskoriste priliku da budu na CSA konferenciji.

Partnerski fakulteti iz Hrvatske i Slovenije pužiće značajan doprinos u organizaciji ovog tradicionalno najprestižnijeg regionalnog skupa iz ove oblasti.

Preuzmite flajer CSA2019 – Dubrovnik

10. jul 2018. Dan Strana_ S5.pdf

11.07.2018 u 09:12