RAK: Usluga prenosivosti fiksnih brojeva od 1. rujna

18.08.2011

Usluga prenosivosti telefonskih brojeva omogućava pretplatnicima koji koriste javne govorne telefonske usluge u fiksnoj telefonskoj mreži da, na nivou mrežne...

...grupe, uz zadržavanje postojećeg telefonskog broja izaberu željenog telekom operatora čije su usluge dostupne u istoj mrežnoj grupi.

Izbor novog operatora se vrši na način da pretplatnik podnosi pismeni zahtjev novoizabranom operatoru, koji u istoj mrežnoj grupi ima mogućnost da priključi pretplatnika na svoju govornu telefonsku mrežu, priopćeno je iz RAK-a.

loading...