Što najviše volimo vidjeti na Facebooku

- Kada su u pitanju lajkovi, najčešće lajkamo fotografije, zatim tekstualne statuse, video zapise a na samom kraju poveznice.

- Slično je i sa komentarima i dijeljenjem, najčešće komentiramo i dijelimo fotografije, zatim tekst, video zapise pa poveznice.

- Dugi postovi i oni potpuno kratki imaju najveći postotak lajkova, dok duži postovi imaju veći postotak podjela s drugima.

- Negativne objave privlače više komentara od onih pozitivnih.

- Sadržaj objavljen pri kraju dana ima više lajkova i podjela. Najviše lajkova imaju objave koje postavimo na zid oko 20h.

- Postovi objavljeni vikendima imaju više lajkova od onih objavljenih radnim danima.

tehton.covermagazin.com