Mlađi od 16 godina neće moći koristiti WhatsApp

Mlađi od 16 godina neće moći koristiti WhatsApp

25.04.2018. WhatsApp je odlučio pomjeriti minimalnu dobnu granicu za korisnike u Europi za tri godine. Korisnici trenutno moraju ...