Katarina Zovko Ištuk: Prijatelj

Katarina Zovko Ištuk napisala je novu pjesmu koja se zove Prijatelj.

PRIJATELJ

I kada se duša razdili od tila
i kad bi se ponovo opet ja rodila,
birala bi sigurno neke nove staze,
da po njim stari prijatelji gaze.

Kada sam vesela i kada sam tužna,
ruka prijatelja uvijek mi je nužna,
kad mi srce pjeva i kada mi pati,
uvijek pravi prijatelj do mene navrati.

Kada mi je najteže u mome životu,
tada vidim one prave, njihovu dobrotu,
na stazama mnogim, što kroz život gazim,
neću lažne prijatelje, na to dobro pazim.

Interes je jedna jako loša strana,
takvo prijateljstvo ima na tisuće mana,
skromnost i dobrota u mom srcu stoje,
takve ljude uvijek želim za prijatelje svoje.

Prijatelju dragi uvijek dobro pazi,
kada kreneš mojom stazom, pošteno je gazi,
ljubav se ljubavlju samo tako vraća,
pravo prijateljstvo novcem se ne plaća.

Katarina Zovko Ištuk
22. 10. 2017.

22.10.2017 u 17:29