Ivan Bradvica: Ambalaža

Ivan Bradvica poslao nam je novu pjesmu koja se zove ambalaža.

Ambalaža

Ambalaža kao forma sadržaja

ambalaža kao odijelo tijela

ambalaža kao tijelo duše

duša kao ambalaža duha

rušilački duh kao ambalaža

stvarateljskog duha

stvarateljski duh

kao ambalaža ljubavi vječnosti

ambalaže su prepreke

na putu kreposti.

Ambalaža međuljudske realnosti

se vremenom mijenja

aktiviranjem pojedinačnih htijenja

kreiranjem sebe do puta vječnosti

čineći djela kreposti.

Koju ambalažu ćeš rabiti

njen zarobljenik postati

ovisi kad ćeš posustati.

Ambalaža ambalaže trenutak važe

u ambalažu se sve slaže

ambalaža znakovlja sve ne kaže

sljedbenike ambalaže

kreatori traže

ambalaža se obnavlja

ambalažu život ostavlja.

Vatra istine života

što u ovoj ambalaži tinja

neka Ti bude svetinja.

Ove riječi kao ambalaža misli

otvorena je sada Tvojoj primisli.

14.09.2017 u 08:21