Smrt i život u vlasti su tvoga jezika

To znači da svojim jezikom možemo sebi sijati život ili smrt.

Riječima, dakle, hvalimo, slavimo, blagoslivljamo, pjevamo, molimo... ali riječima također proklinjemo, đavlu predajmo, mržnju stvaramo, ogovaramo, klevećemo...

Psovka je strašnija od ikoga drugoga grijeha; ona je bezbožni govor ustiju protiv Boga, svetaca i svetih stvari. Svaki drugi grijeh kada se usporedi sa psovkom, neusporedivo je manji... Ona je pakleni govor, govor zloduha; jer kao što Duh Sveti govori preko pravednika, tako zloduh govori preko psovača... Grozno je i pomisliti da su psovači utjelovljeni zlodusi; tko učestalo ponavlja psovke i kletve, može li očekivati da će kroz cijelu vječnost imati prilike da Boga slavi s onima, koji su ga cijeli život častili i slavili? Psovači su gori nego psi i druge životinje; pas ne laje na svoga gospodara, iako ga ovaj i udari; psovač vrijeđa svoga Boga i Gospodara bez ikakva razloga: uzvraća mu tako za sva duhovna i materijalna dobra najgorim pogrdama. Psovaču savršeno pristaju riječi Sv. Pisma: 'Grlo je njihovo otvoren grob... Zmijski je otrov u njihovim ustima' (Ps 13,3).
- Za psovače veli sv. Bernard: Jezik je psovača kao mač koji probada srce Božje! PSOVKA i KLETVA JE VELIKA RAK RANA NAŠEGA NARODA I NAŠIH OBITELJI. One nikome ništa dobra nisu donijele, naprotiv - samo zlo i prokletstvo! Zato danas odlučimo najaviti RAT psovci i kletvi. Borimo se protiv njih, iskorijenimo ih iz naših srca, obitelji i naroda! Nigdje u obitelji gdje se psuje i proklinje nema Božjeg blagoslova. Ne dopustimo da nam đavao po psovci i kletvi ukrade Božji mir, sreću i vječni život.

karmel.hr

Tagovi: vjera psovke
13.08.2017 u 00:44