Platforma za progres poziva institucije Bosne i Hercegovine da omoguće uvjete za održavanje lokalnih demokratskih izbora u Mostaru

03.11.2019

Prema jednoglasnoj presudi sedam članova sudskog vijeća Europskog suda za ljudska prava i osnovne slobode u Strazburu, a prema tužbi Irme Baralija iz Mostara, utvrđeno je, između ostalog,  sljedeće: „Sud smatra da je država Bosna i Hercegovina propustila poduzeti mjere koje bi zaštitile gospođu Baralija od diskriminirajućeg tretmana, te omogućile održavanje demokratskih izbora u Mostaru. Ovim je prekršen član 1 Protokola 12 Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.“

Sud dodaje da odbacuje ponuđeno obrazloženje tužene strane - Bosne i Hercegovine da poteškoće u postizanju političkog dogovora za uspostavu dugoročnog i efikasnog mehanizma za podjelu vlasti u Mostaru predstavljaju dovoljno, objektivno ili razumljjivo opravdanje za postojeću situaciju u kojoj u Mostaru već jedanaest godina nisu održani izbori.

Naime, od 2008. godine u Mostaru nisu održani izbori, a od 2012. godine gradom upravlja gradonačelnik koji ima samo „tehnički mandat“.

Bosni i Hercegovini, to jest njenim nadležnim insitucijama, naloženo je da u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ove presude napravi izmjene Izbornog zakona Bosne i Hercegovine iz 2001. godine kako bi bilo omogućeno održavanje lokalnih izbora u Mostaru. Ukoliko se ovo ne desi u predviđenom roku, kako se ističe u presudi, „Ustavni sud ima moć da uspostavi privremena rješenja“ kako bi bilo omogućeno održavanje lokalnih izbora u Mostaru.

Platforma za progres poziva institucije Bosne i Hercegovine da bez odlaganja poduzmu takve mjere koje će, u skladu sa presudom Europskog suda za ljudska prava i osnovne slobode u Strazburu u slučaju Baralija, omogućiti nesmetano održavanje lokalnih izbora u Mostaru i spriječiti nastavak diskriminacije građana Mostara koji moraju imati pristup svom biračkom pravu.

Pitanje iznalaženja konkretnog rješenja političkog uređenja Mostara iznimno je važno pitanje za Platformu koja će u skorije vrijeme građanima Mostara ponuditi svoje principe uređenja Mostara na kojima će izraditi konkretan prijedlog koji će se predočiti domaćim i međunarodnim faktorima i na kraju predložiti Parlamentu BiH.


loading...