Elektroprivreda HZHB nije opskrbljivač Alminija, nego tvrtka AL TRADE Mostar

JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar nije opskrbljivač Aluminija d.d. Mostar, niti ima Ugovor o opskrbi električnom energijom Aluminija d.d. Mosta za 2018. godinu nakon što je menadžment Aluminija d.d. Mostar, u vrijeme zaključivanja ugovora, donio odluku o promjeni opskrbljivača.

Javnosti je poznata činjenica , da je tržište električne energije otvoreno , i da u Bosni i Hercegovini postoje licencirani trgovci energentima koji se bave trgovinom .

JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, surađuje sa svim trgovcima u Bosni i Hercegovci na tržišnim osnovama , pa tako i sa tvrtkom AL TRADE d.o.o. Mostar, koja je licencirani trgovac i dio električne energije nabavlja od JP EP HZ HB za Aluminij d.d. Mostar, a preostali dio nabavlja od drugih trgovaca, na tržištu, u Bosni i Hercegovini Stav naše Uprave je da nećemo surađivati niti s jednim trgovcem koji ne izmiruje svoje tekuće obveze.

Aluminij d.d. Mostar trenutno se opskrbljuje električnom energijom od licenciranog trgovca AL TRADE d.o.o. Mostar, kao svog opskrbljivača izabranog na otvorenom tržištu električne energije, te je AL TRADE d.o.o. Mostar i balansno odgovorna strana za Aluminij d.d. Mostar , i kao takav je jedini koji može obustaviti opskrbu Aluminiju d.d. Mostar.

večernji.ba

11.10.2018 u 12:53