Aluminij podnio odvojene sudske tužbe protivu Dnevnoga lista i Dnevnoga avaza

Aluminij podnio odvojene sudske tužbe protivu Dnevnoga lista i Dnevnoga avaza
Na ime naknade štete, nastale klevetničkim pisanjem, tražimo odštetu od po 100 tisuća maraka, uza pripadajuće zakonske kamate i izmirenje ukupnih sudskih troškova. Aluminij d.d. Mostar podnio je odvojene sudske tužbe protivu dvaju tiskovina, mostarskoga Dnevnog lista i sarajevskoga Dnevnog avaza, poradi počinjenja djela klevete.

Županijskomu sudu u Mostaru podnijeta je tužba protivu Dnevnoga lista, i to novinarke Vanje Bjelica-Čabrilo, glavnoga i odgovornog urednika Daria Lukića te protivu izdavača Dnevni list d.o.o. Mostar. Županijskomu sudu u Sarajevu podnijeta je tužba protivu Dnevnoga avaza, i to novinara Faruka Vele, glavne i odgovorne urednice Indire Ćatić te protivu izdavača Avaz-roto press d.o.o Sarajevo.

U Dnevnomu je listu 14. lipnja 2011. godine objavljen tekst nazivlja Direktori skrivaju milijardu maraka depozita, uza njegov istaknuti plasman i na naslovnici tiskovine. U tekstu je iznesen niz netočnih i klevetničkih navoda, zbog kojih je Aluminij pretrpio materijalnu štetu u vidu izgubljene dobiti zbog gubitka očekivanih ili smanjenja postojećih poslova.

U Dnevnomu je avazu 27. lipnja 2011. godine objavljen tekst nazivlja Mostarski kombinat dobiva jeftiniju struju, u kojemu je izneseno niz netočnih informacija s isključivom nakanom tuženika za nanošenjem štete poslovnomu ugledu Aluminija. Kleveta je, još izravnije, ponovno počinjena u istoj tiskovini, s potpisom istoga novinara, dana 4. srpnja 2011. godine, u tekstu nazivlja Građani FBiH plaćati će jeftiniju struju za Aluminij. S ciljem stvaranja još veće, a neistinite medijske senzacije, Dnevni je avaz taj članak plasirao i na naslovnoj stranici, a cjelokupan je tekst urađen s nakanom iznošenja neistine, blaćenja Aluminija i narušavanja njegova poslovnog ugleda.

U obje podnesene tužbe, tražena visina odštete iznosi po 100 tisuća maraka, a osim toga novčanog iznosa, izmirenja pripadajuće zakonske kamate od dana objave tekstova, kao i naknade troškova sudskoga postupka, Aluminij sudovima predlaže objema tiskovinama dosuditi obvezu objave pravorijeka na njihovim stranicama u roku od 30 dana po pravomoćnosti pravorijeka, te izreći im sudske mjere o zabrani iznošenja neistinitih činjenica.