FPMOZ: Održana je Prva glazbena tribina Studija glazbene umjetnosti

U petak, 19. svibnja 2017. godine s početkom u 12:30 sati u Kampusu Rodoč održala se Prva glazbena tribina studenata...

1/10
...Studija glazbene umjetnosti i studenata dislociranoga Studija glazbene umjetnosti u Kreševu Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru.

Studenti su izlagali radove sa sljedećim temama: Osobitosti vokalne glazbe; gregorijanski koral (Lucija Hrstić); Protestantski koral (Lucija Gulin); Tradicijska glazbala Hercegovine (Dragan Ivanković); Glazbeni instrumenti i običaji Bosanske Posavine (Marija Filipović); Programna glazba (Jelena Budimir); Glazba XX. stoljeća (Francuska petorka i serijalna tehnika) (Azra Adžaip); Dodekafonija i predstavnici (Demir Buljubašić).

Tribina je popraćena sljedećim glazbenim točkama:
G. Verdi: Infelice e tuo credevi (Silvina arija iz opere Ernani)
Hrvoje Merdzo, bariton
Klavirska pratnja: Mateja Milićević
J. S. Bach: Suita za lutnju BWV 995; Gigue a-mol
Bruno Vuger, gitara
Aleksandar Pribilov: Sonata br. 2, I. stavak
Amar Ramić, klasična harmonika
F. Sor: Varijacije na Mozartovu temu (E-dur)
Ivan Zvonimir Stejskal, gitara
F. Chopin: Etida c-mol op. 10 br. 12
Marko Palameta, klavir

Na ovome značajnom glazbenom događaju studenti glazbeni teoretičari, etnomuzikolozi, instrumentalisti i solo pjevači prezentirali su svoja dostignuća u teoretskom i umjetničkom radu, te o njima zajednički diskutirali/razgovarali, uz klasičnu glazbu i prigodno druženje.

Rad glazbene tribine održao se uz potporu red.prof.dr.sc. Marija Vasilja, dekana FPMOZ i Studentskoga zbora Sveučilišta u Mostaru, te pod mentorstvom i komentorstvom sljedećih nastavnika: dr.sc. Mirjane Siriščević, red.prof.; dr.sc. Zorana Rakića, red.prof.; dr.sc. Ivane Tomić Ferić, izv.prof.; dr.sc. Vedrane Milin Ćurin, izv.prof.; mr.art. Ademe Pljevljak, doc.; mr.art. Dragana Opančića, doc.; mr.art. Đanija Šehu, doc.; mr. Lidije Vladić-Mandarić, v.asist.; mr. Marine Bazina, v.asist.; mr. Anice Ištuk, asist.

Rad Prve glazbene tribine pratili su studenti Studija glazbene umjetnosti, te studenti dislociranoga Studija u Kreševu. Kako doznajemo od voditeljica glazbene tribine Mateje Milićević i Azre Adžaip, ovo je samo početak uspješne suradnje studenata matičnoga Studija glazbene umjetnosti u Mostaru i dislociranoga Studija glazbene umjetnosti u Kreševu Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru.

Sve fotografije u GALERIJI

Lidija Vladić-Mandarić

19.05.2017 u 17:53