Žene BiH predvode promjenu: 'Ova kulturološka promjena ključni je aspekt rješavanja problema nasilja nad ženama i djevojčicama'

06.11.2019

Ovo je zemlja snažnih žena. Uvjerila sam se u to ovog tjedna tijekom mog prvog posjeta Bosni i Hercegovini i pozdravljam tu snagu. Ona je odzvanjala u glasovima novih generacija aktivistica i pričama iz prošlosti preživjelih. Slušala sam članice ženskog pokreta, predstavnike vlasti, mlade i vidjela iz prve ruke kako stvaraju svijet budućnosti u kojem će žene i djevojčice živjeti bez straha ili sjećanja na nasilje.

Upravo takav ujedinjeni otpor i motivacija su u centru naše kampanje za generacijsku ravnopravnost - Generation Equality - čiji je cilj nastaviti rad na rodnoj ravnopravnosti sa novim grupama partnera koji pripadaju različitim generacijama.

Bosna i Hercegovina će u tim nastojanjima biti važan saveznik, kao što je to bila i na Četvrtoj svjetskoj konferenciji o ženama u Kini još 1995. godine, kada je revolucionarna Pekinška deklaracija i Platforma za akciju prvi put ucrtala put ka rodnoj ravnopravnosti i pravima žena. Dvadeset pet godina kasnije, prisjećamo se hrabrih riječi tada najmanje delegacije, koja je sastanku u Pekingu prisustvovala unatoč ratu, o rodno zasnovanom nasilju koje se u to vrijeme dešavalo u zemlji, prenosi oslobođenje.

Zahvaljujući tom ranom angažmanu na pravima žena, Bosna i Hercegovina je bila među prvim zemljama u regionu koja je usvojila zakone o zabrani rodno zasnovane diskriminacije, unatoč dobro poznatom složenom administrativnom uređenju. Bosna i Hercegovina je također bila među prvim zemljama koje su ratificirale Istanbulsku konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji 2013. godine, što je omogućilo primjenu novih mehanizama zaštite preživjelih rodno zasnovanog nasilja.

I dok odajemo priznanje ovim važnim koracima, jasno je da treba učiniti još mnogo toga da bi se ostvarila suštinska rodna ravnopravnost, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u cijelom svijetu. Znamo da se to neće desiti samo od sebe. Kampanja Generation Equality u svojoj osnovi podrazumijeva da svi mi djelujemo zajedno, bez obzira na granice, spolove i generacije, da bismo definirali preostale ključne izazove i na njih odgovorili.

Primjerice, širom svijeta žene se suočavaju s brojnim preprekama na putu da postanu liderke. Udio žena koje obavljaju funkciju liderki država (7,2%) i vlada (5,7%) na globalnom nivou ostao je gotovo isti u proteklih deset godina, a na globalnom nivou je samo 24,3% parlamentarki. Unatoč zakonskim odredbama o jednakoj zastupljenosti žena i muškaraca u Bosni i Hercegovini, koje propisuju najmanje 40% žena u svim tijelima vlasti i na izbornim listama, žene i dalje marginalno učestvuju u politici i procesima odlučivanja. U trenutnom sazivu Vijeća ministara, od deset njih samo su dvije žene. Rješavanje ovog pitanja podrazumijeva ne samo izmjenu zakona već i načina razmišljanja, izražavanja i ponašanja, kako u privatnoj, tako i u javnoj sferi.

Ova kulturološka promjena je također ključni aspekt rješavanja problema nasilja nad ženama i djevojčicama koji je i dalje prisutan širom svijeta. Seksualno nasilje i silovanje korišteni su kao namjerna i supresivna taktika ratovanja, usmjerena protiv žena i djevojčica. Zahvaljujući zalaganju hrabrih preživjelih, seksualno nasilje u ratu sada se kvalifikuje kao ratni zločin. Međutim, posljedice nasilja ne prestaju sa završetkom sukoba. Pred nama je dug put ka promjeni temeljnih normi koje u životu održavaju druge oblike rodno zasnovanog nasilja u svakom društvu.

Naprimjer, prema najnovijem istraživanju Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE), skoro jedna od dvije žene starije od 15 godina u Bosni i Hercegovini iskusila je neki oblik zlostavljanja, uključujući nasilje od intimnog partnera, nepartnersko nasilje, uhođenje i seksualno uznemiravanje. Ipak, 84% ovih žena ne prijavljuje takvo nasilje, jer “nije toliko važno” ili je “obiteljska stvar”.

Stav UN Women je da je svako nasilje neprihvatljivo bez obzira na njegove razmjere. Svako nasilje je odraz nejednakosti i poticaj za dalje nasilje. Da bi se ta situacija promijenila, prvi korak je početi govoriti o nasilju. Eliminacija svih oblika nasilja nad svim ženama i djevojčicama će biti centralni aspekt aktivnosti u sklopu kampanje Generation Equality o generacijskoj ravnopravnosti.

Nadam se da će inspirativne žene s kojima sam se susrela tokom mog boravka u Bosni i Hercegovini ovim nastojanjima dati novu energiju i jači glas.

Pozivam lidere, aktere civilnog društva i građane i građanke Bosne i Hercegovine da nam se pridruže u zajedničkom nastojanju da ubrzamo napredak i djelujemo ka stvaranju svijeta rodne ravnopravnosti i slobode od nasilja u korist svih.

(Autorica je generalna podsekretarka Ujedinjenih nacija i izvršna direktorica UN Women)


loading...