Borjana Krišto: Moja kampanja bit će futuristička | Hercegovina.Info

Borjana Krišto: Moja kampanja bit će futuristička

Odlukom Predsjedništva HDZBiH Borjana Krišto, predsjednica Federacije BiH postala je kandidat za hrvatskog člana Predsjedništva BiH.

Borjana Krišto prva je žena kandidat za člana Predsjedništva BiH. Ekskluzivno je za portal www.izbori2010.org govorila o svojoj kampanji i očekivanja od nje.

Kakvu će kampanju voditi Borjana Krišto?

Predsjedništvo HDZBiH usvojilo je Izbornu strategiju. Naglasak je na kampanji odozdo prema gore. To znači da će u fokusu interesa moje stranke biti intenziviranje komunikacije u bazi. Preciznije kampanja HDZBiH u svim segmentima je okrenuta čovjeku. Moja kampanja će također biti okrenuta prema „malom“ čovjeku. Čak i kada budem govorila o globalnim temama one će u konačnici biti u interesu Hrvata u BiH. Naravno da moja kampanja neće biti usmjerena protiv drugih. Ona će biti futuristička.

Znači li to da ćete voditi isključivo pozitivnu kampanju?

U načelu da. Moji nastupi će biti pozitivni. U njima ću promicati vrijednosti iz programa HDZBiH, a koji su apsolutno u funkciju hrvatskog naroda u BiH. Pokušat ću te vrijednosti komunicirati da me razumije obični čovjek, jer u konačnici ja jesam zastupnica i kandidat ljudi koji imaju najosnovnije ljudske potrebe. To ne znači da neću odgovoriti na prljavu kampanju.

Koliko će Borjana Krišto u kampanji promijeniti svoj stil, izgled, način izlaganja i sl.?

Želim ostati i biti Borjan Krišto, osoba kakvu već poznaju ljudi i birači. No, okupila sam uz sebe jednu skupinu stručnjaka čija je zadaća da oblikuju moje nastupe i razviju poruke koje će, ponavljam, biti u skladu s mojim političkim djelovanjem, strategijom i programom HDZBiH i interesima prosječnih ljudi, ljudi koji žive od svoga rada i ljudi koji trebaju našu pomoć.

Obećanja, koliko će se moći obećavati u ovoj kampanji?

Obećati se može i mora samo ono što je realno moguće ostvariti. Ja sam za strategiju iskrenosti prema biračima. Moj tim i eksperti iz stranke će razmotriti mogućnosti političke ponude i u skladu s tim i ja ću slati svoje pozitivne poruke.

Što misliš o svojim protukandidatima?

Poštujem volju političkih stranaka i njihov izbor. To su ljudi koje treba respektirati na političkoj i poštovati na ljudskoj razini. To što sam jedina žena među njima ne smatram ni svojom prednošću, a ni nedostatkom. Ja sam dio jednog velikog sustava koji se zove HDZBiH. Moja je stranka u ovom trenutku najorganiziranija u BiH i pruža mi jaku potporu. Uz to vjerujem kako i sama imam dovoljno znanja, iskustva i političke mudrosti da kvalitetno obavim ovu zadaću. Sinergijom snage stranke i mene apsolutno očekujem pobjedu na izborima.

Ankete daju prednost Komšiću. Kako to komentirate?

O Komšiću ne želim govoriti. Bit će riječi o njegovoj kandidaturi u kampanji. Pročitala sam NDI-eve ankete. Vidjela sam da su je većina znanstvenika i stručnjaka osporili na metodološkoj razini. No i moj tim, bolje reći stranka je provela objektivnu anketu prije nego je donesena odluka o kandidatu HDZBiH za člana Predsjedništva. Ti podaci mene raduju, daju i vjeru i nadu kako smo na pravom putu. Ti rezultati govore da će Borjana Krišto biti pobjednica.

Istraživanje je provela stranka?

Da prvo je provela stranka, a potom smo naručili istraživanje od jedne agencije. Podaci su slični i za nas jako ohrabrujući.

Za kraj, želite li nešto izdvojiti, a vezano je za kampanju?

Prije svega želim ponoviti da će se moje poruke uvijek ticati čovjeka. Želim pomoći i biti u funkciji interesa čovjeka. Ponekad ću to morati upakirati u globalnu poruku, a ponekad će moje poruke biti izravno usmjerene interesu „malih“ ljudi. Želim biti kandidat svih Hrvata u BiH. Tako ću se i ponašati. Vjerujem da ću na tragu takve političke filozofije pobijediti. Nakon pobjede želim raditi i služiti prije svega svom narodu, pa potom i svih drugih naroda i građana u BiH.