Daniela Škegro: Vukovar ne zaboravi

Bijeli križ progovara VUKOVAR NE ZABORAVI.

Vukovar ne zaboravi

Vukovar
ponekad ispričaš , isplačeš
a ponekad odšutiš u sebi
dubokim krikom

Vukovar
ne,On nije nikada pao
samo je na kratko stao
Kada su Ga sa svih strana opkolili
i dušu duše mučki mu lomili

Ne,Vukovar nikada nije pao
svoje je sinove za dom dao
Slike u oku živjet će i žive
pokoljenja će simbolu otpora da se dive

U taj čas spomena
kad oglase se u isto vrijeme
sa svih crkvi u glas zvona
Tad najsnažnije inati se Ona
Slavonija majka Vukovara
kamen suzu pušta
ravnica zaječi
Bijeli križ progovara
VUKOVAR NE ZABORAVI

Daniela Škegro

17.11.2018 u 23:55