Da li je došlo vrijeme da se Erdutski sporazum stavi van snage ?

18.08.2016

Erdutski sporazum, kao temeljni sporazum za mirnu reintegraciju Istočne Slavonije, potpisan je 1995. godine i dan danas je takoreći...

...na snazi budući da ga nikada nitko nije stavio van snage iako je njegovo trajanje isteklo nakon 12 mjeseci primjene kako i piše u samom sporazumu.
I 20 godina poslije mi i dalje u Vukovaru izgleda imamo neko prijelazno razdoblje u obliku ''hrvatskih'' i ''srpskih'' vrtića te ''hrvatskih'' i ''srpskih'' škola. Očito je da se još uvijek povlače nekakva prava iz tog sporazuma te da srpska zajednica inzistira na nečemu što nije dobro za djecu i njihovu budućnost. Zakon o pravima nacionalnih manjina je jasan i učenje materinjeg jezika i pisma treba biti omogućeno svakom djetetu pripadniku nacionalne manjine, bilo srpske bilo rusinske, njemačke ili mađarske i drugih, ali u okviru jedinstvene škole po hrvatskom programu, jeziku i pismu na primjer u obliku izborne nastave.
Bolji život, smanjenje napetosti, zaustavljanje segregacije, tj razdvajanja djece treba biti želja svih nas građana Vukovara.

Oduvijek je ovo područje Vukovara i okolice bilo područje s najvećim brojem različitih nacionalnih zajednica i to je činilo bogatstvo kultura, tradicija i običaja. Stoga pozivamo cjelokupno građanstvo da nastavimo isto njegovati i održavati, a našoj djeci pokažimo smjernice mira, tolerancije i prihvaćanja različitosti, a ne razdvajanja i netrpeljivosti.

Odvojene škole u kojima se djecu forsira pisati engleski na ćirilici, govoriti ekavicu i riječi koje se u ovim krajevima nikada nisu govorile je politika koja je štetna i s njom treba što prije prekinuti.


U Vukovaru, 17.8.2016.g.

mr.sc. Slavica Jelinić
gradska vijećnica HDSSB i
predsjednica HDSSB Vukovar

loading...