Za izgradnju dionice Mostar Jug osigurano 100 milijuna eura

autocesta
autocesta
Sredstva su namijenjena izgradnji nove dionice autoputa duge 20,9 km, uključujući tri poddionice, i to Buna - Počitelj, Tunel Kvanj - Buna i Mostar Jug - Tunel Kvanj.

Nova cesta se nalazi u Hercegovačko-neretvanskoj županiji i dio je Paneuropskog koridora Vc koji povezuje Mađarsku i istočnu Hrvatsku sa BiH i Jadranskim morem u području Luke Ploče.

Riječ je o kreditu alociranom na Federaciju BiH, s rokom otplate od 25 godina, uključujući šest godina grace razdoblja.

Ukupno procijenjeni troškovi projekta su 227 milijuna eura, od čega je kredit EIB-a 100 milijuna eura, kredit Europske banke za obnovu i razvoj 60 milijuna eura, investicijski grant WBIF-a 39 milijuna eura i vlastita sredstva promotora (Federacija BiH i JP Autoceste FBiH) 28 milijuna eura.

Prijedlog sporazuma s Osnovama za njegovo zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar financija i trezora.

Vecernji list