Upravni odbor UNO BIH: Nema povećanja trošarina na cigarete u 2020.

18.11.2019

Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje BiH usvojio je danas Odluku o minimalnoj i specifičnoj trošarini na cigarete, čime iznos specifične trošarine ostaje na razini 2019. godine, a čime se završava proces harmonizacije trošarinskog opterećenja sa propisanim zakonskim minimumom.

Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje BiH usvojio je Odluke o količinama dizel goriva na koje se ne plaća cestarina za 2020. godinu, koje predstavljaju redovito oslobađanje od plaćanja cestarine na dizel gorivo koje se koristi za potrebe rudnika, termoelektrana i željeznica. Danas je usvojena i odluka o visini kompenzatorne kamate za prvo polugodište 2020. godine (1.1.2020. – 30.6. 2020.) i ona na godišnjoj razini iznosi 12 posto. UO UNO dao je pozitivno mišljenje na Odluku o usuglašavanju i utvrđivanju carinske tarife i carinske politike za 2020. godinu.

Na današnjoj sjednici razmatrano je više informacija među kojima i Informacija o odgađanju izvršenja rješenja od strane Suda BiH.

Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje BiH nije usvojio Odluku o određivanju privremenih koeficijenata raspodjele, niti poravnanjima.

 


loading...